کلیدواژه‌ها = پرمین
تعداد مقالات: 15
1. مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 97-108

10.22071/gsj.2018.120072.1417

عباس قادری؛ مهدی بادپا؛ علیرضا عاشوری


6. زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‎های مرز پرمین– تریاس در برش کوه باغوک (شمال باختری آباده)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 285-294

10.22071/gsj.2016.40939

الهام فرشید؛ بهاء‏الدین حمدی؛ واچیک هایراپطیان؛ سید علی آقانباتی


8. سنگ‌زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های پرمین و تریاس زیرین در برش سیبستان (شمال باختری تهران)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 45-54

10.22071/gsj.2015.42256

نوش‌آفرین حقیقت؛ پریسا منصوری


10. زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، خاور ایران مرکزی (برش راهدار)

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 75-82

10.22071/gsj.2013.53832

حامد یاراحمدزهی؛ محمدنبی گرگیج؛ سیدعلی آقانباتی؛ عبدالله سعیدی


12. زیست‌چینه‌نگاری سازندهای سورمق و جلفا در برش چینه‌شناسی هرزند در شمال مرند بر مبنای روزن‌بران

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 141-150

10.22071/gsj.2010.55364

رحیم شعبانیان؛ مهناز پروانه نژادشیرازی؛ فاطمه جوادی نیا


15. چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 98-109

10.22071/gsj.2008.58449

رحیم شعبانیان؛ خسرو خسروخسروتهرانی؛ ایرج مؤمنی