مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، LogR∆ و آنالیز خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوای هیدروکربن

سیروس قلی‌پور؛ علی کدخدایی؛ محمد مکی‌پور؛ امیررضا ابدی چالکسرایی

دوره 25، شماره 98 ، اسفند 1394، ، صفحه 159-170

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41186

چکیده
  محتوای کربن آلی کل یکی از متغیرهای مهم برای ارزیابی ژئوشیمیایی لایه‌های تولید کننده نفت و گاز است. در این مطالعه طی سه مرحله، محتوای کربن در سازندهای هیدروکربن‌دار با استفاده از داده‌های نگار ارزیابی شد. در مرحله اول با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی محتوای کربن آلی  به دست آمد، در مرحله دوم با کمک روش محاسباتی LogR∆ محتوای کربن آلی ...  بیشتر