تعیین ابعاد بهینه انباشتگاه‌های اختلاط با استفاده از شبیه‌سازی زمین‌آماری- مطالعه موردی

ثریا فروغی؛ مسعود منجزی؛ محمدرضا خالصی

دوره 25، شماره 98 ، اسفند 1394، ، صفحه 181-190

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41202

چکیده
  نوسان‎های عیاری خوراک کارخانه یکی از عوامل مهم در بازیابی کارخانه فرآوری است. به‌صورتی که هر چه این نوسان‎ها کمتر باشد، بازدهی کارخانه افزایش می‌یابد. به منظور کاهش تغییرپذیری عیاری، انباشتگاه‌های همگن‌سازی در صنعت معدنکاری به‎طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند. جرم و تعداد لایه‌های سازنده انباشتگاه نقش بسزایی در میزان کاهش ...  بیشتر