رده‌بندی سواحل باختری استان هرمزگان به روش‏های هانسن و هایس

مریم شیعه؛ وحید چگینی

دوره 25، شماره 97 ، آذر 1394، ، صفحه 251-256

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41509

چکیده
  در این پژوهش، واکنش‌های خط ساحلی به وسیله دو روش رده‌بندی سواحل شامل روش‌های هانسن و هایس در استان هرمزگان میان بندر لنگه تا گاوبندی بررسی شده است. برای بررسی این دو روش، ابتدا نوع نیروهای هیدرودینامیکی حاکم بر سواحل این منطقه شناسایی و سپس متغیرهای مؤثر در آنها اندازه‌گیری شده است. سواحل این استان طبق روش هایس در حوالی بندر تحونه، ...  بیشتر