زمین شناسی اقتصادی
بررسی رخداد فرآیند جوشش بر مبنای شواهد کانی‌شناسی، بافتی و میانبارهای سیال در کانسارهای اپی‌ترمال: مطالعه موردی کانسار چاه‌مراد، سیستان و بلوچستان، ایران

لیلا امینی؛ محمد معانی جو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.378554.2046

چکیده
  یکی از فرآیندهای متداول که منجر به تشکیل ذخایر رگه‌ای و غنی‌شدگی فلزات گرانبها می‌شود جوشش است. وجود رابطه مکانی بین جوشش و نهشت فلزات گرانبها ابزاری ارزشمند در اکتشاف ذخایر اپی‌ترمال است. بنابراین بررسی رخداد این فرآیند در کانسارهای اپی‌ترمال می‌تواند تخمین درستی از ادامه روند اکتشافی پیش رو قرار دهد.کانسار طلای اپی‌ترمال چاه‌مراد ...  بیشتر

رهیافت‌های فلززایی و اکتشافی از داده‌های ایزوتوپی رنیم (Re) و اُسمیم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان

سارا لعلی‌فاز؛ بهنام شفیعی؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی‌زاده

دوره 24، شماره 93 ، آذر 1393، ، صفحه 245-252

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43586

چکیده
  پژوهش حاضر اولین گزارش از داده‌های ایزوتوپی رنیم و اُسمیم در سولفیدهای مس- آهن ژرف‌زاد (کلکوپیریت و پیریت) کانسارهای مس پورفیری کرمان است. هر چند که در این مطالعه مجموعه داده محدود بود، ولی تفسیر آنها به شناخت منبع احتمالی فلز برای کانی‌سازی در سامانه پورفیری کمک کرده است. بر پایه این پژوهش، مقدار 188Os/187Os آغازین در این کانسارها از ...  بیشتر