تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس

زهرا ملکی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ محمدعلی گنجویان

دوره 24، 95- زمین ساخت ، خرداد 1394، ، صفحه 293-302

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42074

چکیده
  تاقدیس کرباسی حدفاصل باختر- شمال باختر شهرستان جهرم، در فاصلة40 کیلومتری شمال باختری تاقدیس گازی آغار و در ناحیه فارس داخلی قرار دارد. این تاقدیس دارای ساختمانی نامتقارن است و گسله‌هایی با تغییر مکان طولی زیاد در سطح این ساختمان دیده می‌شود. به سبب اهمیت مقایسه چین‌ها و شناسایی الگوهای چین‌خوردگی در سیستم‌های مختلف، تحلیل و توصیف ...  بیشتر

تحلیل هندسی تاقدیس بنه‌کوه (زاگرس)

مهران آرین؛ ثریا کشاورزی دانا

دوره 18، شماره 72 ، شهریور 1388، ، صفحه 83-89

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57143

چکیده
  تاقدیس بنه‌‌کوه با درازای 4 و 25 کیلومتر و پهنای 7 تا 17 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری- جنوب خاوری، یکی از تاقدیس‌های واقع در منطقه فارس ساحلی (کمربند چین‌خورده ساده زاگرس) می‌باشد. سازند گچساران، هسته در حال فرسایش این تاقدیس را تشکیل داده است. در این مقاله، عناصر سبک چین آشکار شده و سازوکار چین‌خوردگی از نوع جدایشی نامتقارن برروی ...  بیشتر