کلیدواژه‌ها = کرتاسه
تعداد مقالات: 6
2. اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 145-152

10.22071/gsj.2015.42304

نصرالله عباسی؛ مهناز پروانه‌نژاد شیرازی؛ محمد علی حسین‌زاده


5. چینه نگاری نهشته‌های کرتاسه در منطقه هفتادقله خاور اراک

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 94-107

10.22071/gsj.2009.57850

پروانه رضایی روزبهانی؛ بهاءالدین حمدی