کلیدواژه‌ها = متاپلیت
تعداد مقالات: 4
1. دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونیکی متاپلیت‌های منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، غرب رشت)

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 269-280

10.22071/gsj.2017.77110.1024

صغری رزاقی؛ محسن نصرآّبادی؛ کاظم قلی زاده؛ زینب داوودی


3. سنگ‌شناسی و دمافشارسنجی میکاشیست‌های ‌خلج (جنوب مشهد)

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 75-86

10.22071/gsj.2015.42384

رامین صمدی؛ حسن میرنژاد؛ علی‌اکبر بهاری‌فر؛ سید جمال شیخ ذکریایی