سن سنجی توده نفوذی کوه‌دم، دایک‌ها و آنکلاوهای موجود در آن به روش اورانیم-سرب

فاطمه سرجوقیان؛ علی کنعانیان؛ امیر اثنی‌عشری؛ جمشید احمدیان

دوره 24، 95- سنگ و کانی ، خرداد 1394، ، صفحه 145-154

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42422

چکیده
  مجموعه نفوذی کوه‌دم، در شمال خاور اردستان در بخش مرکزی نوار ماگمایی ارومیه- دختر قرار گرفته است. این مجموعه ماهیت کالک‌آلکالن دارد و در دو واحد فلسیک و حدواسط- مافیک قابل مشاهده است. سنگ‌های فلسیک از ترکیب سنگ‌شناسی مونزوگرانیت، گرانودیوریت، کوارتزمونزونیت و کوارتزمونزودیوریت تشکیل شده، در حالی که سنگ‌های حدواسط- مافیک شامل ترکیب ...  بیشتر

تعیین منشأ سنگ درونگیر ذخایر مس با میزبان رسوبی در حوضه طبس- راور بر پایه برداشت-های ژئوشیمیایی و سنگ‌نگاری

رامین هندی؛ علی‌اصغر حسنی‌پاک

دوره 24، شماره 93 ، آذر 1393، ، صفحه 211-221

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43561

چکیده
  این نوشتار، بخشی از نتایج پژوهش انجام شده در رابطه با بررسی ویژگی‌های ژئوشیــمیایی کانسارهای مس با میـــزبان رسوبی در بلوک طبس- راور است که به منظور شناسایی ویژگی‌های ژئوشیمیایی محیط تشکیل این کانسارها تعیین سنگ منشأ رسوبات در منطقه انجام شده است. بدین منظور افزون بر نمونه‌های ژئوشیمیایی متعارف 55  نمونه کانی‌سنگین از رسوبات ...  بیشتر

ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Rb–Sr و Sm–Nd، سن سنجی زیرکن U-Pb و تعیین منشأ لیکوگرانیت های خواجه مراد، مشهد، ایران

محمد حسن کریم پور؛ لنگ فارمر؛ چاک استرن

دوره 20، شماره 80 ، شهریور 1390، ، صفحه 171-182

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55249

چکیده
  بیوتیت مسکوویت لیکوگرانیت و پگماتیت­های همراه در متاافیولیت و متافلیش­ها (بقایای پوسته اقیانوسی پالئوتتیس) همزمان با برخورد صفحه ایران با صفحه توران نفوذ نموده­اند. چهار نوع دایک پگماتیتی که بیوتیت مسکوویت لیکوگرانیت­ها را قطعه کرده‌­اند، شناسایی شدند. با استفاده از روشU-Pb  سن زیرکن، بیوتیت مسکوویت لیکوگرانیت 205.9 ± ...  بیشتر