کلیدواژه‌ها = بلوک لوت
تعداد مقالات: 15
1. پترولوژی سنگ های آتشفشانی نئوژن جنوب عرب آباد، بلوک لوت

دوره 30، شماره 117، پاییز 1399، صفحه 123-134

10.22071/gsj.2019.178970.1635

مرتضی خلعتبری؛ نرمین بانه ای؛ محمد فریدی؛ مهدی مرادی


2. زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش بغداده (حاشیه شرقی بلوک لوت)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 173-182

10.22071/gsj.2019.168519.1604

ناهید خداشناس عبدل آبادی؛ فاطمه هادوی؛ مرضیه نطقی مقدم؛ احمدرضا خزائی


4. ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی گرانیتوییدی کودکان (شرق بلوک لوت)

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 89-100

10.22071/gsj.2018.84181.1100

سیاوش امیدیان فر؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف


6. تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 301-310

10.22071/gsj.2019.88510

مظفرالدین جمالی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمد لطفی؛ علی سلگی


10. کانی شناسی کانسار (Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag ماهور، باختر ده سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه زایی

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 295-308

10.22071/gsj.2017.53975

سیمیندخت یونسی؛ محمدرضا حسین زاده؛ محسن مؤید


13. ژئوشیمی و متاسوماتیسم پتاسیم در سنگ‌های میزبان کانه‌زایی کانسار اپی‌ترمالی نیان واقع در شمال باختری بلوک لوت- خاور ایران

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 181-194

10.22071/gsj.2015.42430

حسین هادی‌زاده؛ علی‌اصغر کلاگری؛ نیما نظافتی؛ حبیب ملایی؛ حسن عزمی


14. زمین‌شناسی، سنگ‎نگاری، دگرسانی و کانه‎زایی در کانسار چندفلزی (Pb-Zn-Cu-Au-Ag) نیان، بجستان، شمال باختری بلوک لوت، خاور ایران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 315-329

10.22071/gsj.2015.42950

حسین هادی‎زاده؛ علی‎اصغر کلاگری؛ نیما نظافتی؛ حبیب ملایی


15. سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی‌سازی گرانیتوییدهای ده‌سلم، بلوک لوت، خاور ایران

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 49-58

10.22071/gsj.2013.44017

رضا ارجمندزاده؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سیداحمد مظاهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ جرج مدینا