کلیدواژه‌ها = بازوپایان
تعداد مقالات: 5
1. زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2015.42561

بابک آقابابالو؛ خسرو خسروتهرانی؛ سید محمود حسینی‌نژاد


3. بازوپایان سازند بهرام از شمال کرمان (برش هجدک)

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 225-238

10.22071/gsj.2014.44007

محمدرضا کبریایی‌زاده


4. بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 121-130

10.22071/gsj.2010.57343

حسین غلامعلیان؛ محمدرضا کبریایی زاده؛ منصور قربانی؛ سید محمود حسینی نژاد