کلیدواژه‌ها = کامپانین
تعداد مقالات: 6
1. زیست چینه نگاری وتعیین عمق دیرینه سازند گورپی در جنوب غرب کوهدشت

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 129-142

10.22071/gsj.2019.95053.1222

قمرناز دارابی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ عباس صادقی؛ بیژن یوسفی یگانه


4. زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین – ماستریشتین بر اساس روزن‌بران در برش جوپار ، (ایران مرکزی)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 65-72

10.22071/gsj.2015.42576

بیتا قاسم شیرازی؛ محمودرضا مجیدی‌فرد؛ علی خردمند؛ طیبه محتاط


5. سنگ‌چینه‌شناسی، ریز ‌زیست‌چینه‌شناسی و ریز ‌رخساره سازند ایلام در جنوب ‌باختر خرم‌آباد

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 124-139

10.22071/gsj.2009.57824

سید حمید وزیری؛ داود جهانی؛ مهدی صفدری؛ فرزانه چگنی