کلیدواژه‌ها = کلریت
تعداد مقالات: 3
2. بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی زون دگرسانی پتاسیک، کانسار مس پورفیری سرکوه، با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 279-288

10.22071/gsj.2019.116399.1390

علیرضا زراسوندی؛ فاطمه داودیان رنجبر؛ محسن رضایی؛ مجید طاشی؛ هوشنگ پورکاسب


3. بررسی کانی‌های رسی، منشأ و نحوه پراکنش آ‏نها در پلایای میقان اراک

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 193-202

10.22071/gsj.2015.42612

لیلا عبدی؛ حسین رحیم‎پوربناب