اهمیت دیاپیر‌های گوشته‌ای در تشکیل توالی خروجی افیولیتی، شمال باختری سبزوار

مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ مسلم غنی

دوره 24، 94- سنگ و کانی ، اسفند 1393، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42742

چکیده
  در شمال خاوری ایران، در شمال باختری شهرستان سبزوار، توالی خروجی افیولیتی و سری سوپراافیولیتی رخنمون دارند که دارای میان لایه‌های سنگ آهک پلاژیک با سن کرتاسه بالایی هستند. توالی خروجی دربردارنده برش‌ و توف‌هیالوکلاستیک همراه با روانه صفحه‌ای در بخش زیرین، گدازه‌ بالشی آفیریک حفره‌دار در بخش میانی و سنگ‌های آتشفشانی-رسوبی در ...  بیشتر

بررسی زمین‌شناسی گل‌فشان‌های حاشیه جنوب خاوری دریای خزر

جلال فصل بهار؛ محسن پور کرمانی؛ شوکا فصل بهار

دوره 20، شماره 77 ، آذر 1389، ، صفحه 75-82

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55338

چکیده
  پدیده گل فشان از جمله پدیده‌های بسیار جالب و بدیع استکهامروزه مورد توجهبسیاریاز پژوهشگران منابع نفتی، زمین­ساخت صفحه­ای و زمین‌گردشگری قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش‌های فراوانی در کشورهای مختلف، بویژه در کشورهایی که دارای این پدیده هستند؛ صورت گرفته و مقالات گوناگونی به رشته تحریر درآمده است.این مقاله، در راستای نتایج ...  بیشتر