موضوعات = چینه شناسی و فسیل شناسی
تعداد مقالات: 42
1. اثر فسیل سیرکول‌ایکنوس و سایر اثر فسیل های پاره سازند پنجم سازند میلا در برش تویه-دروار، البرز خاوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22071/gsj.2021.285607.1903

نصرالله عباسی؛ رضا اهری پور


2. ارزیابی کیفیت مخزنی سازند فهلیان در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22071/gsj.2021.286429.1906

علی اسعدی؛ علی ایمن دوست؛ مهدی صرفی؛ مهدی قانع عزآبادی


5. چینه نگاری سنگی و زیستی سازند دلیچای در برش آب شرف، شمال باختری دامغان با توجه خاص به آمونیت ها (البرز خاوری)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 91-100

10.22071/gsj.2017.97439.1250

مرجان زاداسماعیل؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ سید حمید وزیری؛ داود جهانی


6. ریززیست چینه نگاری و محیط رسوبی دیرینه نهشته های الیگو-میوسن در شمال ایران مرکزی

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-50

10.22071/gsj.2020.243135.1833

شهرام نواواجاری؛ ایرج مغفوری مقدم؛ علیرضا شهیدی؛ حمید نظری


7. بایوزوناسیون و تعیین عمق سازند گورپی بر اساس فرامینیفرها در برش دشت ارژن( منطقه ز اگرس)

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 209-220

10.22071/gsj.2018.104795.1311

آرش شعبانپور حقیقی؛ لیدا بخشنده؛ طیبه محتاط؛ مسعود زمانی پدرام؛ سید حمید وزیری


11. زیست چینه نگاری و تغییرات سطح آب دریا در رسوبات کنیاسین - ماستریشتین در زاگرس (برش پیرغیب) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک

دوره 30، شماره 118، زمستان 1399، صفحه 179-190

10.22071/gsj.2021.127499

آرش شعبان‎پور حقیقی؛ لیدا بخشنده؛ طیبه محتاط؛ مسعود زمانی پدرام؛ حمید وزیری


12. بررسی خارداران کرتاسه ناحیه‌ی انگوران، شمال باختری بندرعباس

دوره 30، شماره 118، زمستان 1399، صفحه 203-214

10.22071/gsj.2020.235172.1807

حسین غلامعلیان؛ رویا فناطی رشیدی


13. تطابق زیست چینه ای سازندهای سروک و ایلام در محدوده میانی فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران

دوره 30، شماره 118، زمستان 1399، صفحه 241-254

10.22071/gsj.2020.214861.1739

بهزاد سعیدی رضوی؛ مژگان ریخته گرزاده؛ سعیده سنماری


16. زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش بغداده (حاشیه شرقی بلوک لوت)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 173-182

10.22071/gsj.2019.168519.1604

ناهید خداشناس عبدل آبادی؛ فاطمه هادوی؛ مرضیه نطقی مقدم؛ احمدرضا خزائی


17. سنگ چینه‌نگاری، ریززیست چینه‌نگاری و محیط رسوبی سازند جهرم در شمال غرب شیراز (چله‌گاه سپیدان)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 229-238

10.22071/gsj.2019.163457.1588

مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ منا صدیقی؛ پریسا بلیچه خرم ‌آبادی


18. انطباق چینه شناسی نهشته‌های پالئوژن حوضه رسوبی کپه‌داغ آسیای میانه بر مبنای شواهد سنگ شناسی و فونای اویستری

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 295-306

10.22071/gsj.2018.118806.1409

میر امیر صلاحی؛ عباس قادری؛ علیرضا عاشوری؛ علی اصغر ثیاب قدسی


24. مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 97-108

10.22071/gsj.2018.120072.1417

عباس قادری؛ مهدی بادپا؛ علیرضا عاشوری


25. زیست چینه نگاری وتعیین عمق دیرینه سازند گورپی در جنوب غرب کوهدشت

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 129-142

10.22071/gsj.2019.95053.1222

قمرناز دارابی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ عباس صادقی؛ بیژن یوسفی یگانه