موضوعات = زمین ساخت
تعداد مقالات: 37
1. شواهد ساختاری و دما– زمان سنجی درجه حرارت پایین از الگوی تکوین پیوستگاه رشته-کوههای بزقوش- چهل‌نور(شمال‌باختر ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22071/gsj.2021.257804.1864

ابراهیم غلامی؛ اصغر احمدی؛ محمدمهدی خطیب؛ سعید معدنی پور


2. تحلیل تنش دیرین در آمیزه افیولیتی شمال مکران، جنوب خاوری ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22071/gsj.2021.233540.1796

عزیزالله بزی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمدحسین زرین کوب


3. تحلیل الگوی دمای سطحی گنبدهای نمکی گچ و سیاه طاق با استفاده از روش های دورسنجی، منطقة زاگرس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22071/gsj.2021.258561.1860

بابک سامانی؛ سجاد زارعی؛ عاطفه قنبری


4. فرگشت ساختاری- حرارتی و الگوی فرسایش در زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22071/gsj.2021.269573.1880

اسماعیل فرحزادی؛ احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی؛ شهرام شرکتی


5. تحلیل الگوهای دگرشکلی بر اساس آرایه‌های رگه‎ای سیگموییدال در پهنه برشی بهلگرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22071/gsj.2021.277344.1895

محمد امیر علیمی


6. تحلیل کرنش در مرمرهای مجموعه دگرگونی شمال گلپایگان با استفاده از دایره مور

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 31-38

10.22071/gsj.2020.203412.1709

محمدرضا شیخ الاسلامی؛ شیرین الیاسی؛ محمدرضا قاسمی


8. ریخت زمین ساخت و نرخ لغزش گسله خزر در البرز مرکزی (شمال ایران)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 101-110

10.22071/gsj.2021.259868.1863

حمید نظری؛ ژان فرانسوا ریتز؛ آرا آواگیان


9. ارزیابی ساختاری میدان نفتی سیری با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و چاه پیمایی

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 111-120

10.22071/gsj.2020.197278.1702

شیما افخمی؛ احمد علوی؛ محمدرضا یمینی؛ محمدرضا قاسمی


10. لرزه زمین ساخت پهنه های البرز خاوری و کپه داغ با استفاده از داده های شبکه لرزه نگاری محلی

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 199-208

10.22071/gsj.2021.131130

میثم کوه پیما؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن؛ عبدالرضا قدس؛ منوچهر قرشی


16. برآورد میزان کوتاه شدگی رخ داد آلپ پسین در خاور البرز مرکزی در شمال دامغان

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 93-98

10.22071/gsj.2017.108499.1331

زینب تسلیمی؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ منوچهر قرشی


18. برش عرضی ترازمند دولت‏ آباد-نیشابور در گستره بینالود

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 199-206

10.22071/gsj.2017.81952.1079

روژین حمیدی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی


20. آشکارسازی گسل پنهان دورود (جنوب‌باختر ایران) در محدوده دشت سیلاخور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 269-276

10.22071/gsj.2019.122536.1439

زهرا کمالی؛ حمید نظری؛ احدالله فاضلی اولادی؛ فرامرز اله وردی میگونی؛ محمدعلی شکری؛ فیروز جعفری؛ حسین ایرانشاهی


21. «نگرشی نو بر جایگیری ماگما و فرگشت ساختاری شمال پهنه سیستان»

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 73-84

10.22071/gsj.2018.118283.1403

زینب اعتمادخواه؛ محمدمهدی خطیب؛ محمدحسین زرین کوب


22. جایگاه ژئودینامیکی محدوده معدن مس وشنوه واقع در جنوب شرقی کهک( جنوب قم).

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 175-184

10.22071/gsj.2018.95329.1226

زهرا محمدی اصل؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ طاهر فرهادی نژاد


23. نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 71-80

10.22071/gsj.2017.79038.1064

مسعود بیرالوند؛ محمد محجل؛ محمدرضا قاسمی


24. تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 29-42

10.22071/gsj.2017.93015.1200

احمد لشگری؛ محمودرضا هیهات؛ محمدمهدی خطیب؛ مهدی نجفی؛ جاومه ورجس


25. بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز)

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 53-64

10.22071/gsj.2017.97004.1245

طهمورث یوسفی؛ کورس یزدجردی؛ منوچهر قرشی؛ علیرضا شهیدی