مقاله پژوهشی رسوب شناسی
تطابق رخدادهای لرزه‌ای دیرینه باختر مکران با ویژگی‌های فیزیکی و زیستی مغزه-های عمیق دریای عمان

صدیقه امجدی؛ حمید علیزاده لاهیجانی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ راضیه لک؛ نیک مارینر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.389392.2070

چکیده
  اگرچه دومین سونامی مرگبار اقیانوس هند در ناحیه مکران رخداده است، با این وجود اطلاعات ما در زمینه تعداد رخدادهای سونامی‌ در طول هولوسن بسیار اندک می‌باشد. به منظور بازسازی محیط رسوبی و سونامی دیرینه مغزه‌های عمیق از بستر دریای عمان تهیه و مطالعه شده و همچنین بررسی عوامل موثر در جابجایی رسوبات بستر در اثر رخداد سونامی، از طریق تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکتشاف و معدن
استفاده از الگوریتم‌ بهینه ساز گرگ خاکستری در جدایش مقادیر آنومالی از زمینه، مطالعه موردی : آلوت

کامران مصطفائی؛ محمدنبی کیانپور؛ مهیار یوسفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.401546.2094

چکیده
  در این پژوهش به بررسی امکان جدایش مقدار زمینه از آنومالی‌های ژئوشیمایی با استفاده از الگوریتم‌ بهینه ساز گرگ خاکستری پرداخته شده است. بدین منظور داده های برداشت رسوبات آبراهه‌ای برگه یکصدهزار زمین شناسی آلوت به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. با توجه به پرپتانسیل بودن این محدوده از جهت کانی سازی طلا، الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکتشاف و معدن
بازیابی نیکل از کانسارهای ارسنیدی(نیکلین) کم عیار و پرعیار بر مبنای مقایسه عملکرد باکتری-های شیمیولیتوتروفیک و هتروتروفیک و بررسی تاثیر انواع افزودنی‌ها

زهره برومند؛ هادی عبداللهی؛ رضا شهبازی؛ شبنم اصل پاشاکی؛ میرصالح میرمحمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.406372.2100

چکیده
  در این تحقیق، انحلال میکروبی عنصر نیکل از سنگ معدنی آرسنید نیکل (نیکلین) با دو عیار مختلف (کم‌عیار و پر عیار) به‌طور دقیق موردبررسی قرار گرفت. انحلال میکروبی نیکلین با باکتری‌های شیمیولیتوتروفیک مزوفیل در مقیاس شیک فلاسک با درصد جامدهای مختلف 5/0، 1 و 5 درصد برای نمونه‌های کم‌عیار و پر عیار انجام شد. بازیابی بیش از 99 ٪ توسط باکتری‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه شناسی و فسیل شناسی
زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در ناحیه فارس، حوضه زاگرس

مریم علوی؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی؛ یداله عظام پناه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.406025.2098

چکیده
  به منظور زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در ناحیه فارس، یک برش چینه‌شناسی در تاقدیس سربالش انتخاب و نمونه‌ برداری شد. ضخامت سازند گورپی در این برش 3/346 متر و لیتولوژی عمده آن شامل سنگ آهک‌های رسی و شیل می‌باشد. مرز زیرین آن با سازند سروک ناپیوسته فرسایشی همراه با حفرات انحلالی و قلوه‌های اکسید آهن و مرز بالایی آن با سازند پابده نیز از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکتشاف و معدن
کاربرد روش آماره فضایی U برای شناسایی و طبقه‏ بندی شدت ناهنجاری های ژئوشیمیایی منطقه نیسیان

امیر سلیمی؛ سمانه برک؛ مهیار یوسفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.409411.2104

چکیده
  تعیین دقیق مقدار حدآستانه‌ای موجب جداسازی دقیق جوامع ژئوشیمیایی می‌گردد. روش‌های ساختاری برای تفکیک ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی از زمینه، توانمندتر از روش‌های غیر ساختاری می‌باشند. در این تحقیق از روش ساختاری آماره فضایی U برای پردازش داده‌های ژئوشیمیایی بدست آمده از نمونه‌های خاک منطقه نیسیان استفاده شد. با محاسبه مقدار U بهینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنگ شناسی
جایگاه زمین‏ ساختی توده نفوذی گرانیتوییدی جنوب باختر نیاسر، بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر؛ رویکردهای سنگ نگاری، سن سنجی U-Pb زیرکن، ژیوشیمی و تفسیر داده های ژیوفیزیک هوابرد

شیما شمالی؛ منصور قربانی؛ محمدرضا قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.410160.2107

چکیده
  گرانیتویید مارفیون در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر در میان نفوذی‌ های وابسته به فرورانش لیتوسفر اقیانوسی تتیسنو قرار دارد. ترکیب این توده گرانودیوریتی تا تونالیتی و هاله دگرگونی همبری ایجاد نموده است. سن سنجی U-Pb زیرکن یک نمونه از رخنمون جنوبی، سن تبلور تقریبی19Ma در میوسن زیرین (بوردیگالین) را مشخص کرد. سنگها به سری ماگمایی کالک-آلکالن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی نفت
ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ مادرهای احتمالی میدان فروزان بر اساس پیرولیز راک‌‌اول و انعکاس ویترینایت

صادق براتی بلداجی؛ ابراهیم سفیداری؛ هوشنگ مهرابی؛ سید محمد زمانزاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.422750.2119

چکیده
  در این مطالعه ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ مادرهای مستعد در میدان فروزان بر اساس آنالیزهای ژئوشیمیایی پیرولیز راک‌‌اول و انعکاس ویترینایت انجام گرفته است. برای این منظور 101 نمونه خرده حفاری جهت پیرولیز راک‌‌اول و 11 نمونه جهت آنالیز انعکاس ویترینایت از سازندهای گورپی، سروک، کژدمی، داریان، گدوان، فهلیان بالایی و نیریز در یکی از چاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه شناسی و فسیل شناسی
چینه‌نگاری زیستی و سکانسی نهشته‌های گوادالوپین سازند دالان در شرق کمان قطر- فارس، خلیج فارس

فاطمه رضوان نیا؛ حسین مصدق؛ بیژن بیرانوند؛ وحید توکلی؛ گالینا نستل؛ احمد یحیایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.417435.2116

چکیده
  سازند دالان از مهمترین مخازن کربناته گاز در حوضه‌های رسوبی زاگرس و خلیج فارس است. بررسی زیست چینه‌ای، ریز رخساره‌ ای، چینه نگاری سنگی و سکانسی توالی‌های کربناته-تبخیری دو عضو متعلق به سری گوادالوپین این سازند ( عضودالان پایینی و نار ) در چهار چاه A E ,D, و G واقع در شرق کمان قطر-فارس در خلیج فارس، با مطالعه 340 مقطع نازک تهیه شده از خرده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی اقتصادی
بررسی شرایط سولفیداسیون و تحول سیال گرمابی در نحوه تشکیل رگه‌های کوارتز- سولفید± طلا کانسار موچش (جنوب کردستان): شواهد کانه‌زایی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار گوگرد

مهدی مرادی؛ ابراهیم طالع فاضل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.416998.2115

چکیده
  کانسار طلای موچش با تناژ تقریبی 7/0 میلیون تن و متوسط عیار 3/1 گرم در تن طلا در کمربند طلای تکاب-دلیجان واقع شده است. کانه‌زایی به شکل رگه‌ای در 28 رگه کوارتز-سولفید طلادار راستای عمومی N40E، ستبرای یک تا ده متر و درازای 5 تا 200 متر در واحدهای آندزیت و لیتیک توف‌ آندزیت کرتاسه زیرین، شکل گرفته است. بافت‌های شکافه پرکن، شانه‌ای و افشان از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی اقتصادی
دگرسانی گرمابی و کانی سازی طلا در خارستان – بیدستر، ناحیه تفتان، جنوب شرق ایران

پویا سیدصالحی نائینی؛ سعید علیرضایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.436419.2130

چکیده
  ناحیه خارستان-بیدستر در شمال غرب آتشفشان تفتان، با مجموعه ای از گدازه ها و مواد آذرآواری پلیوکواترنری پوشیده شده است که دستخوش دگرسانی های گسترده رسی و سیلیسی شده اند. زون های سیلیسی که از نمودهای بارز آنها سیلیس حفره ای است، با هاله هایی از دگرسانی رسی پیشرفته-متوسط با کانیهای شاخص آلونیت، پیروفیلیت، و کائولینیت دربرگرفته شده اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنگ شناسی
ویژگی‌های کانی‌شناسی‌ و محیط ژئودینامیکی پریدوتیت‌های کوه سیاه، افیولیت شمال سبزوار، شمال شرق ایران

قاسم قربانی؛ هانیه دادگر؛ هادی شفایی مقدم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.409365.2110

چکیده
  واحدهای سنگی سکانس گوشته‌ای افیولیت کوه سیاه، واقع در شمال سبزوار عمدتا شامل هارزبورژیت، دونیت، لرزولیت، پیروکسینیت و لنزهای کرومیتیت می‌باشند. درصد فورستریت اولیوینِ پریدوتیت‌ها بین90 تا 97 درصد در تغییر است و میزان اکسید نیکل نسبتا پایینی دارند و در قلمرو پریدوتیت‌های ایزوبونین – ماریانا قرار می‌گیرند. میزان آلومینیم ارتوپیروکسنِ ...  بیشتر