مقاله پژوهشی اکتشاف و معدن
کاربرد روش آماره فضایی U برای شناسایی و طبقه‏ بندی شدت ناهنجاری های ژئوشیمیایی منطقه نیسیان

امیر سلیمی؛ سمانه برک؛ مهیار یوسفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.409411.2104

چکیده
  تعیین دقیق مقدار حدآستانه‌ای موجب جداسازی دقیق جوامع ژئوشیمیایی می‌گردد. روش‌های ساختاری برای تفکیک ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی از زمینه، توانمندتر از روش‌های غیر ساختاری می‌باشند. در این تحقیق از روش ساختاری آماره فضایی U برای پردازش داده‌های ژئوشیمیایی بدست آمده از نمونه‌های خاک منطقه نیسیان استفاده شد. با محاسبه مقدار U بهینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنگ شناسی
جایگاه زمین‏ ساختی توده نفوذی گرانیتوییدی جنوب باختر نیاسر، بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر؛ رویکردهای سنگ نگاری، سن سنجی U-Pb زیرکن، ژیوشیمی و تفسیر داده های ژیوفیزیک هوابرد

شیما شمالی؛ منصور قربانی؛ محمدرضا قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.410160.2107

چکیده
  گرانیتویید مارفیون در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر در میان نفوذی‌ های وابسته به فرورانش لیتوسفر اقیانوسی تتیسنو قرار دارد. ترکیب این توده گرانودیوریتی تا تونالیتی و هاله دگرگونی همبری ایجاد نموده است. سن سنجی U-Pb زیرکن یک نمونه از رخنمون جنوبی، سن تبلور تقریبی19Ma در میوسن زیرین (بوردیگالین) را مشخص کرد. سنگها به سری ماگمایی کالک-آلکالن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی اقتصادی
بررسی شرایط سولفیداسیون و تحول سیال گرمابی در نحوه تشکیل رگه‌های کوارتز- سولفید± طلا کانسار موچش (جنوب کردستان): شواهد کانه‌زایی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار گوگرد

مهدی مرادی؛ ابراهیم طالع فاضل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.416998.2115

چکیده
  کانسار طلای موچش با تناژ تقریبی 7/0 میلیون تن و متوسط عیار 3/1 گرم در تن طلا در کمربند طلای تکاب-دلیجان واقع شده است. کانه‌زایی به شکل رگه‌ای در 28 رگه کوارتز-سولفید طلادار راستای عمومی N40E، ستبرای یک تا ده متر و درازای 5 تا 200 متر در واحدهای آندزیت و لیتیک توف‌ آندزیت کرتاسه زیرین، شکل گرفته است. بافت‌های شکافه پرکن، شانه‌ای و افشان از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی اقتصادی
دگرسانی گرمابی و کانی سازی طلا در خارستان – بیدستر، ناحیه تفتان، جنوب شرق ایران

پویا سیدصالحی نائینی؛ سعید علیرضایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.436419.2130

چکیده
  ناحیه خارستان-بیدستر در شمال غرب آتشفشان تفتان، با مجموعه ای از گدازه ها و مواد آذرآواری پلیوکواترنری پوشیده شده است که دستخوش دگرسانی های گسترده رسی و سیلیسی شده اند. زون های سیلیسی که از نمودهای بارز آنها سیلیس حفره ای است، با هاله هایی از دگرسانی رسی پیشرفته-متوسط با کانیهای شاخص آلونیت، پیروفیلیت، و کائولینیت دربرگرفته شده اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنگ شناسی
کانی‌شناسی و شیمی‌کانی بیوتیت در گرانودیوریت‌های ناحیه دالایون (جنوب بروجرد- ایران)

سیدوحید شاهرخی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.419564.2117

چکیده
  توده گرانیتوئیدی دالایون در جنوب بروجرد و در شمال استان لرستان واقع شده و بخشی از پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان است. ترکیب سنگ‌شناسی این توده شامل گرانودیوریت، گرانیت، پگماتیت‌گرانیت، تونالیت، کوارتزدیوریت، پگماتیت‌تورمالین‌دار، و رگه‌های کوارتز تورمالین است که در سنگ‌های آتشفشانی و دگرگونی ناحیه‌ای نفوذ کرده است. مجموعه کانی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی محیط زیست و مهندسی
سیل 6 مرداد 1401 امامزاده داوود؛ درس هایی برای شناخت خطر سیل در شمال گستره تهران

راضیه لک؛ علی محمدی؛ جواد درویشی خاتونی؛ الناز آقاعلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.370503.2038

چکیده
  بارش های شدید در زمان های غیرمتعارف، همواره یکی از عوامل مهم ایجاد خسارات فراوان در مناطق کوهستانی است. در بسیاری موارد بی توجهی به وضعیت زمین ریخت شناسی و حریم رودخانه، تعرض و ساخت و ساز در مسیر و حریم قانونی رود و همینطور تغییر اقلیم و تغییر الگوی بارش ها بویژه در شرایط النینیو، سبب بروز مخاطرات محیطی از جمله سیل می گردد. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه شناسی و فسیل شناسی
ماکروفسیل‌های گیاهی سازند کلاریز (رتین) در منطقه‌ی جواهرده (شمال ایران): تعیین سن، گسترش جغرافیایی و تطابق آنها با دیگر افق‌های گیاهی رتین در ایران

جواد سعادت نژاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.437370.2131

چکیده
  سازند کلاریز در منطقه جواهرده دارای رخنمون‌های مناسبی جهت مطالعه ماکروفسیل‌های گیاهی می‌باشد. منطقه مورد مطالعه در پهنه ساختاری ـ رخساره‌ای البرز شمالی و منطقه زغال‌دار رامسر قرار دارد. سازند کلاریز در برش جواهرده شامل طبقات شیل، سیلتستون، ماسه‌سنگ و کمی کنگلومرا و حاوی لایه‌های زغال و به‌طور هم‌شیب و با یک لایه ماسه‌سنگ درشت‌دانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین ساخت
تحلیل هندسی و جنبش شناختی جریان دگرشکلی با استفاده از جهت یابی ترجیحی شکل و شبکه کانیایی، پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان (شمال ده بید)

بابک سامانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.430331.2126

چکیده
  استفاده از جهت یابی فضایی عناصر ساختاری کمک شایانی جهت درک هندسه پهنه های برشی فراهم می‌نماید. بررسی شاخص‌های جریان دگرشکلی ناهم محور برپایه جهت‌یابی ترجیحی شکل (Shape preferred orientation)(SPO) و جهت‌یابی ترجیحی شبکه (LPO)(Lattice preferred orientation)کانی کوارتز در سنگ‌های دگرشکل شده کمپلکس دگرگونی کولی‌کش واقع در پهنه ساختاری سنندج-سیرجان در شمال استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی نفت
ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‌منشاءهای میدان نفتی گرنگان با هدف شناسایی دلایل عدم وجود ذخایر هیدروکربنی در مخازن آسماری و بنگستان

فاطمه تقی زاده؛ خالد معروفی؛ رضا فلاحت؛ علی اپرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.412461.2112

چکیده
  به‌منظور شناسایی فاکتورهای موثر در عدم شکل‌گیری ذخایر هیدورکربنی در سیستم نفتی کرتاسه میانی-میوسن میدان گرنگان، پتانسیل سازندهای مستعد منشاء با استفاده از نتایج پیرولیز راک‌ایول و انعکاس ویترینیت ارزیابی گردید. همچنین، اثرات جذب ماتریکس معدنی، مواد آلی خنثی و بلوغ نیز بر خروجی‌های راک‌ایول بررسی شده و از نتایج حاصله به‌منظور ...  بیشتر