مقاله پژوهشی
1. مدلسازی فیزیکی چرخش بلوک‌ها و نقش رسوبات شکل پذیر در تکامل ساختاری کپه داغ و زاگرس

مرضیه رستمی؛ مرتضی طالبیان؛ عباس بحرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2021.112225.1357

چکیده
  دو کمربند کوهزایی زاگرس و کپه داغ از نظر ساختاری شباهتهای بسیاری دارند. در هر دو منطقه تاقدیس‌ها بوسیله گسل‌های عرضی با روند غالب شمال-باختر-جنوب‌خاور بریده شده‌اند. راستای مایل این گسل‌ها نسبت به جهت تنش بیشینه، موجب چرخش پادساعتگرد بلوک‌ها می‌شود که کوتاه‌شدگی در عرض و کشیدگی در راستای کمربند را در خود جای می‌دهد. اما گسل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زمین شناسی اقتصادی
2. سنگنگاری، کانیشناسی، لیتوژئوشیمی و میکروترمومتری کانسار طلا- مس قشلاق میل، شمال غرب ساوه

مریم سادات لاجوئی کلاکی؛ افشین اکبرپور؛ الکساندر تارانتولا؛ شهره حسن پور؛ بهزاد محمدی؛ منیره پشتکوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2020.209775.1728

چکیده
  کانسار قشلاق میل بر روی کمربند ماگمایی ارومیه– دختر واقع شده است. کانی‌سازی رگه‌‌ای در داخل سنگ‌های میزبان متا‌توف ریوداسیتی و ریولیتی ائوسن تشکیل شده است. زون‌های دگرسانی سریسیتی، سیلیسی، آرژیلیک و اکسیدهای آهن‌دار در محدوده مشاهده میگردد. کانه‌های اولیه سولفیدی پیریت، کالکوپیریت ریز دانه و اکسیدی اسپکیولاریت و کانی‌‌های ...  بیشتر