سخن سردبیر
دوره 26، شماره 101 ، آذر 1395، ، صفحه 1-1

چکیده
  دوستان و یاران گرامی فصلنامه علوم زمین توجه دارند که از طریق این فصلنامه هر از چند گاهی با اطلاع رسانی‌های لازم و به موقع بعضی مطالب را که در ارتباط با مسائل روز فصلنامه می‌باشد، مانند تغییر روش‌های ضروری و یا شرایط جدید در تهیه، ارسال، تنظیم و داوری مقالات و حتی پیشنهادها و انتقادهای سازنده تان را در همین صفحه سخن سردبیر به آگاهیتان ...  بیشتر