سخن سردبیر
دوره 28، شماره 109 ، آذر 1397، ، صفحه 1-1

چکیده
  به بهانه سالروز زمینلرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب- ازگله کشور ایران با داشتن پوسته‌ای قاره به نسبت ضعیف در میان دو صفحه قاره‌ای صلب‌تر قرار گرفته و بخشی از یک پهنه برخوردی گسترده و ناهمگون را تشکیل می‌دهد. برخورد و همگرایی صفحه‌های اوراسیا در شمال و عربی در جنوب سبب ایجاد فرازش و دگرشکلی کمربندهای کوهزایی، تشکیل پدیده‌های فیزیوگرافی ...  بیشتر

سخن سردبیر
دوره 28، شماره 111 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-1

چکیده
  دگرگونی‌های شدید جوی که با غرش  هوا و آذرخش همراه هستند، یکی دیگر از مشکلات انسان اولیه بود که پیامدهای بد آن همچون سیل، طوفان و گردباد، مرگ و نیستی به همراه می‌آورد. انسان نخستین نمی‌توانست درک کند که چرا و به چه دلیل هوای آرام، ناگهان تغییر چهره داده و تبدیل به هیولایی می‌‌گردد. در شرایطی که انسان اولیه در تاریکی غارها و جنگل‌ها ...  بیشتر

سخن سردبیر
دوره 28، شماره 112 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-1

چکیده
  شصت سال گذشت پیش از آغاز کار سازمان زمین‌شناسی کشور (1962/1341) بیشتر بررسی‌های زمین‌شناسی ایران به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت‌های نفتی صورت می‌گرفت. داده‌های به‌دست آمده از تمامی این بررسی‌ها در سال 1338 به‌صورت نقشه زمین‌شناسی ایران در مقیاس 1:250،000 و در 6  برگ به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران منتشر گردید. از آنجاکه وظیفه شرکت‌های ...  بیشتر