نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار، گروه پترولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار

4 استادیار

5 استاد

10.22071/gsj.2021.295726.1920

چکیده

ارتوآمفیبولیت‌های منطقه تخت سلیمان بخشی از کمپلکس دگرگونه تکاب هستند که در شمال شرق تکاب واقع شده‌اند. این سنگ‌ها شامل آمفیبولیت، گارنت‌آمفیبولیت، کیانیت- گارنت‌آمفیبولیت، هورنبلندیت و اپیدوت‌آمفیبولیت هستند. مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ کل حاکی از سنگ مادر بازالت و آندزیت بازالت غنی از Mg و یا معادل درونی این سنگ‌ها با گرایش کالکوآلکالن تا تولئیتی و حتی پریدوتیت است. بر اساس ژئوشیمی عناصر کمیاب و نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd، ماگمای مادر از گوشته‌ منشا گرفته‌ است. این آمفیبولیت‌ها در نمودارهای بهنجار شده نسبت به کندریت حداقل دو الگوی متفاوت نشان می‌دهند یک گروه دارای تهی‌شدگی از LREEs‌ نسبت به HREEs‌ و برخی نیز دارای الگوی مسطح هستند. گروه دیگر دارای غنی شدگی از LREEs نسبت به HREEs هستند. این الگوهای متفاوت و ویژگی‌های ژئوشیمی دیگر، حاکی از گرایش مورب یا پشت قوس و قوس برای ماگمای مادر این آمفیبولیت‌ها است. این دوگانگی می‌تواند مربوط به تکامل زمانی ماگماتیسم از جایگاه مرتبط با MORB یا پشت قوس به قوس و یا از جایگاه مرتبط با قوس به پشت قوس باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات