نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده غلوم،دانشگاه آزاد واحد لاهیجان،

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

10.22071/gsj.2022.305126.1936

چکیده

کوه‌های طارم در منتهی الیه جنوب غربی رشته کوه البرز با جهت تقریبی شمال غربی_ جنوب شرقی قرار دارند. منطقه تشویر قسمتی ازحاشیه شمالی کوههای طارم ودر 90 کیلومتری شمال شرقی زنجان می‌باشد. بیشتر سنگهای آذرین این محدوده شامل بازالت، بازالت آندزیتی و میان لایه‌هایی از توف است. غنی‌شدگی عناصر LIL همراه با آنومالی مثبت Ce ، P و Sm و تهی‌شدگی عناصر Nb، Ta، Zr، Hf و Th ، و همچنین نسبت‌های K2O/Na2O و Ba/Rb در نمونه‌های سنگی گستره تشویر، حاکی ازآلودگی ماگما با پوسته تحتانی است. وجود شواهد آلودگی پوسته‌ای و نسبت مقادیر Nb/Y و Zr/Y در نمونه‌ها، حکایت از آن دارد که منشاء اولیه بازالت‌های منطقه تشویر، به منابع پلوم تعلق دارد. ماهیت قلیایی، شوشونیتی، پرآلومینی و محتوای کم تیتانیوم سنگهای محدوده تشویر به همراه غنی بودن آنها از عناصر کمیاب REE (همانند Ba، Rb و Sr)، منشأ و عمق ماگما، نشان‌دهنده تعلق آنها به محیط ریفتی است. در این تحقیق علاوه بر تعیین نمودن ویژگی‌های سنگ‌های آذرین گستره تشویر، نتایج مطالعات پیشین متعدد انجام شده در موقعیت‌های مکانی کوههای طارم بر روی نقشه مشخص و جایگاه تکتونیکی گستره طارم به دو زیر محدوده موازی دارای فوران‌های تیپ کمان ماگمایی و مناطق ریفتی تقسیم‌ شده است که گسترش این محدوده ریفتی قبل از تبدیل به یک حوضه پشت کمانی متوقف شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات