نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد شاهرود

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد شاهرود

3 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور

10.22071/gsj.2022.316756.1959

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در محصول برنج شالیزارهای شهرستان ساری است. در این پژوهش از 32 ایستگاه از بخش دانه خوراکی برنج (Seed) نمونه برداری انجام گرفت. سپس جهت بررسی ارتباط خاک-گیاه در 6 ایستگاه از خاک پای گیاه برنج و دیگر قسمتهای گیاه مانند ریشه، ساقه، برگ و سبوس نیز نمونه برداشت گردید. نمونه های خاک پس از آماده سازی به روش استاندارد توسط دستگاه ICP-OES و نمونه های گیاه نیز پس از آماده سازی به روش استاندارد توسط دستگاه ICP-MS مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌های برنج نشان داد که میزان جیوه بطور معمول حدود 07/0 پی‌پی‌ام می باشد و در برخی مناطق بصورت نقطه ای (30 درصد نمونه ها) غلظت تا حدود 09/0 پی‌پی‌ام می رسد. میزان غلظت عنصر سرب بطور میانگین 91/0 پی‌پی‌ام است که این حد نزدیک به حد مجاز می باشد. عناصر آرسنیک، کادمیوم، نیکل و روی نیز در تعداد محدودی از نمونه‌ها انحراف از میزان معمول غلظت رانشان می دهند. نتایج بررسی‌ها منشاء عنصر سرب را ناشی از مصرف کودشیمیایی روی در مزارع و شالیزارهای برنج تایید می‌نماید. میزان غلظت آرسنیک در منطقه عیسی انحراف از میزان معمول بالایی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات