نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد، گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد، گروه زمین شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

4 گروه زمین شناسی تکتونیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

10.22071/gsj.2022.232116.1795

چکیده

کانسار طلای میرگه‌نقشینه در 43 کیلومتری غرب سقز، در شمال‌غرب پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان واقع است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در محدوده کانسار، مجموعه‌ای از سنگ‌های آتشفشانی- رسوبی دگرگون شده متعلق به پرکامبرین شامل شیست، متاسنداستون، اسلیت و متاآندزیت می‌باشند که توسط توده‌های گرانیتوئیدی قطع شده‌اند. بخش اصلی کانی‌سازی طلا، در امتداد یک پهنۀ بُرشی با راستای غرب، شمال‌غرب تشکیل شده است. بخش-های پرعیار کانسنگ مربوط به بخش‌های شدیداً دگرشکل و دگرسان شده از پهنه بًرشی می‌باشند که با مجموعه‌ای از کانی‌های دگرسانی کوارتز، سریسیت-موسکویت و سولفید همراهند. کانی‌شناسی کانسنگ ساده و شامل کانی‌های پیریت، آرسنوپیریت، اسفالریت، کالکوپیریت، گالن و الکتروم می-باشد. الکتروم‌ها در اندازه‌های کوچک‌تر از 5 تا 140 میکرون، به‌صورت آزاد در کوارتز و نیز به‌صورت میانبار و رگچه‌ای در پیریت مشاهده شده‌اند. بیشینه مقدار طلا و نقره در کانسنگ‌های طلادار کانسار میرگه‌نقشینه به‌ترتیب 3/64 و 9/9 گرم در تن اندازه‌گیری شده‌ است. مطالعه میان‌بارهای سیال بر روی کوارتزهای طلادار، بیانگر دمای همگن‌شدگی سیالات کانه‌ساز در بازه 158 تا 215 درجه سانتی‌گراد و شوری 3/3 تا 5/14 درصد وزنی معادل نمک طعام می‌باشد. این کانسار از نظر ویژگی‌های زمین‌شناختی و کانی‌سازی بیش‌ترین شباهت را با ذخایر طلای کوهزایی اپی‌زونال نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات