نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده علوم زمین، تهران، ایران

10.22071/gsj.2022.329408.1982

چکیده

مجموعه دگرگونی باجگان در پایانۀ جنوب خاوری پهنه سنندج-سیرجان و در شمال مکران واقع شده است. سنگ‌‌های دگرگون این مجموعه خاستگاه آذرین و رسوبی دارند و با همبری گسله در کنار مجموعه‌های افیولیتی و آمیزه‌های رنگین قرار گرفته‌اند. ویژگی‌های سنگ شناسی این مجموعه به گونه‌ای است که می‌توان آن‌ها را در قالب چهار واحد اصلی طبقه‌بندی کرد. این واحدها توسط رسوبات پلیوسن و کواترنری پوشیده شده‌‌اند. بررسی ساختاری در این مجموعه نشان‌دهنده سه مرحله دگرریختی هم زمان با دگرگونی در شرایط شکل پذیر است. ساختارهای اصلی در این ناحیه چین‌خوردگی‌ها، برگوارگی‌ها و خطوارگی‌های متعددی هستند که هر کدام طی مرحله مشخصی از دگرریختی به وجود آمده و بر روی یکدیگر فرانهاده شده‌اند. عناصر ساختاری شناخته شده در این مجموعه به ترتیب در زمان فرورانش، فرارانش افیولیت‌ها و پدیدار شدگی به وجود آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات