نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کوی فداییان اسلام (نیوسایت)، خیابان نفت، اهواز، 13333-61735، ایران.

2 گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

10.22071/gsj.2022.360094.2029

چکیده

سازند آغاجاری به سن میوسن تا پلیوسن در شمال استان خوزستان و در برش خاور گتوند از توالی ماسه‌سنگ، سیلت‌سنگ و مارن به رنگ سرخ تا قهوه‌ای به ستبرای 788 متر می‌باشد. در بخش میانی این سازند، ردپاهای فراوانی از مهره داران یافت شد که شامل ردپای پرندگان کوچک جثه کنار آبزی (Gruipeda dominguensis، Aviadactyla media)، ردپای جفت سمان (Lamaichnum alfi، Lamaichnum isp.، Pecoripeda satyri، Pecoripeda isp.) ردپای سگسانان (Canipeda isp.) و ردپای خزندگان بزرگ (Hatcherichnus sanjuanensis) است. ردپای جفت سمان بیشترین فراوانی را در میان ردپاهای یافت شده، دارند. با وجود چنین ردپاهایی برای نخستین بار زیست شتران و کروکودیل‌ها در حوضه زاگرس اثبات می‌شود. گوناگونی اثرجنس‌ها یا اثرگونه‌ها در برش مورد مطالعه نشان می دهد که تنوع ریستی مهره‌داران میوسن در این منطقه نسبت به سایر مناطق زاگرس یا کشورهای همجوار بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات