نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشیار ، گروه زمین شناسی. دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 دکتری ژئوفیزیک. استادیار، گروه اکتشاف . دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22071/gsj.2023.361759.2032

چکیده

مجموعه گرانیتوئیدی خاور کوه دم بخشی از پهنه ایران مرکزی است که به درون سنگهای آهکی کرتاسه زیرین و آتشفشانیهای ائوسن زیرین تزریق شده است. وجود یک ناهنجاری بسیار قوی در داده های مغناطیسی برداشت شده توسط پهپاد در مرکز محدوده، وجود کانی سازی قابل توجه مگنتیتی را اثبات می‌کند. ابعاد این ناهنجاری در حدود 200 متر در 100 متر بوده و واقع شدن در مرز واحدهای آهکی و نفوذی های گرانودیوریتی محدوده، می‌تواند مؤید کانی‌سازی از نوع اسکارن باشد. سایر ناهنجاریهای مغناطیسی مشاهده شده از شدت کمتری برخوردارند که در ارتباط با کانی سازی ضعیف مگنتیتی ویا سنگهای آتشفشانی محدوده بوده که فاقد کانی‌سازی می باشد. مجموعه ساده ماده معدنی شامل مگنتیت، هماتیت، اکسیدهای آهن و بندرت پیریت همراه با کانی‌های گارنت، کوارتز، کلسیت، فلوگوپیت، اپیدوت و کلریت است. توده نفوذی گرانیتوئید طیفی وسیع از گرانیت و گرانودیوریت تا گابرودیوریت است که بر تفریق ماگمایی گسترده دلالت دارد. رخداد آهن با گرانیتوئیدهایی قرابت دارد که ماهیت شوشونیتی داشته و از ماگماتیسم گسیختگی اسلب در طی مراحل میانی فرورانش و مراحل آغازین برخورد ایجاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات