نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

سنگ‌های گرانیتوئیدی دگرشکل‌شده در شمال سامان معرف بخشی از فعالیت‌های ماگمایی زون سنندج- سیرجان در مزوزوئیک می‌باشند. این گرانیتوئیدها به‌صورت توده‌های مجزا به درون سنگ‌های دگرگونی با سن پروتولیت پالئوزوئیک و مزوزوئیک نفوذ کرده‌اند و خود نیز در اثر حوادث زمین‌ساختی بعدی متحمل دگرشکلی شده‌اند. سن‌سنجی به روش اورانیم- سرب بر روی بلورهای زیرکن استخراج شده از این سنگ‌ها بیانگر سن 4 ± 182 میلیون سال و تشکیل آنها در اشکوب توآرسین از ژوراسیک زیرین است. خصوصیات ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب بیانگر وابستگی این توده‌های گرانیتوئیدی به فعالیت ماگمایی مناطق فرورانش در حواشی فعال قاره‌ای است. ظهور توده‌های گرانیتوئیدی متعدد در زون سنندج- سیرجان با سن ژوراسیک بیانگر اهمیت این زمان در فعالیت‌های ماگمایی زون سنندج- سیرجان است.

کلیدواژه‌ها