نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش زیر به بررسی سیستماتیک روزن‌بران موجود در بخش حوض‌خان از سازند نایبند در 25 کیلومتری جنوب مقطع تیپ می‌پردازد. رخنمون مطالعه شده در شمال باختری منطقه دیگ رستم، در فاصله حدود 300 کیلومتری شمال استان کرمان قرار دارد و شامل تناوبی از آهک‌های ریزدانه، متوسط تا ستبرلایه‌ای است که حاوی اسفنج‌ها، جلبک‌های داسی‌کلاداسه، دوکفه‌ای‌ها، مرجان‌ها و روزن‌بران به نسبت فراوان با سن تریاس بالایی (نورین- رتین) است، که عموماً از خانواده Aulotortid هستند. نمونه‌های روزن‌بران شناسایی شده شامل این جنس‌ و گونه‌هاست:Auloconus permodiscoides, Aulotortus friedli, Aulotortus tenuis, Aulotortus tumidus, Aulotortus sinuosus, Duotaxis birmanica, Tetrataxis inflata, Agathammina austroalpina, Miliolipora cuvillieri, Planiinvoluta sp., Ophthalmidium leischneri, Ophthalmidium exiguum, Glomospirella sp., Trochammina alpina, Diplotremina astrofimbriata, Diplotremina subangulata, Duostomina sp., Nodosaria sp1., Nodosaria sp2., Pseudonodosaria sp., Austrocolomia sp., Sigmoilina schaeferae, Reophax tauricus,. در این مطالعه ارتباط تجمع روزن‌بران شناسایی شده با لایه‌های کربناتی و ریف‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است که مجموعه یاد شده، عمدتا گویای تشکیل رسوبات آهکی در مناطق کم‌انرژی، خلیج‌های کوچک و آرام یا لاگون‌ها، رمپ‌های کربناتی مناطق کم‌ژرفا و رخساره‌های ریفی هستند.

کلیدواژه‌ها