نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، مازندران، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

رشته‌کوه‌های البرز بخشی از کوهزاد آلپ- هیمالیا است که در جنوب دریای کاسپین و شمال ایران مرکزی قرارگرفته است. دگرریختی پوسته در این کوهستان حاصل کوتاه‌شدگی بین شمال ایران مرکزی و صفحه سخت کاسپین جنوبی است. به منظور بررسی ساختار پوسته در بخش خاوری رشته‌کوه البرز، از داده‌های مربوط به بازه زمانی سال‌های 2004 تا 2010 میلادی که در شبکه‌های لرزه‌‏نگاری کوتاه‏ دوره ساری و سمنان ثبت شده بود، برای مدل‌سازی تابع گیرنده موج‌های P استفاده شد. بررسی ما تبدیل‌های روشنی از مرز ناپیوستگی موهو در تابع‌های گیرنده P را آشکار کرد که برای تعیین مدل پوسته از آنها استفاده شد. نتایج مدل‏سازی مستقیم تابع های گیرنده P  نشان می‌دهد که ژرفای پوسته از حدود 2 ± 51 کیلومتر در زیر بخش شمالی البرز خاوری به حدود 2 ± 62 کیلومتر در زیر بخش مرکزی گستره می‌رسد و سپس ژرفای پوسته به حدود 2 ± 52 کیلومتر در جنوب کوه‌های البرز خاوری می‌رسد.

کلیدواژه‌ها