نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دکترا، گروه ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استاد، بخش ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه نیگاتای ژاپن، نیگاتا، ژاپن

4 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور، تهران، ایران

چکیده

برش هلشی 1 با 243 متر ستبرا از تناوب چرت، سنگ‎آهک، مادستون سیلیسی، مارلستون و شیل در جنوب کرمانشاه تشکیل شده است و بر اساس تغییرات سنگ‌شناسی ‌‌‌به‌10 واحد سنگی قابل تقسیم و توصیف است. در مطالعه حاضر 143 نمونه سنگی از برش مورد مطالعه برداشت شد که مطالعه آنها منجر ‌‌‌به‌شناسایی جنس Pantanellium شد که یکی از مهم‌‌‌ترین جنس‌‌ها در میان رادیولرهای ژوراسیک است. پنج تاکسا در حد گونه از این جنس شناسایی شد که مجموعه آنها سن ژوراسیک پسین (تیتونین پیشین) را برای توالی مورد مطالعه نشان می‌دهد. گونه‌‌های شناسایی شده بر اساس تعداد منافذ و پیکربندی آنها که مهم‌‌‌ترین معیار در تاکسونومی‌خانواده Pantanelliidae است، شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها