نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، آموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه‌برداری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

افزایش دقت در تعیین موقعیت با سامانه GPS در صورتی که مشاهداتی کوتاه‌تر از 24 ساعت داشته باشیم، به شدت به مدل کردن بهتر خطاهایی که در تجزیه داده­های GPS معمولاً با میانگین‌گیری کاهش می‌‌یابند، بستگی دارد. افزایش دقت جابه‌جایی­های حاصل از پردازش داده­های آهنگ بالا در کاربردهای ژئوفیزیکی مربوطه مانند لرزه‌‌نگاری، مستلزم کاهش خطاهای سیستماتیک در طیف بسامد­های لرزه­ای است. روش­های استانداردسازی و تصحیح این خطا مبتنی بر تکرارپذیری آرایش فضایی این سامانه هستند. خطاهایی که دقت نتایج را در روش‌های تعیین موقعیت آهنگ بالا روی مقیاس­های زمانی 600-10  ثانیه با سامانه GPS تحت‌تأثیر قرار می­دهند تا حد زیادی به هندسه­ بخش فضایی و ایستگاه اندازه­گیری بستگی دارند. از آنجا که مدارهای ماهواره­های GPS ثابت هستند، خطاهای وابسته به این هندسه در هر روز تکرارپذیری بالایی دارند. این ویژگی مبنای توسعه روش فیلترینگ نجومی برای کاهش سطح نوفه مختصات حاصل از GPS است. در حالی که فرض بر این است که تکرارپذیری آرایش فضایی ماهواره­های این سامانه بر اساس دوره تناوب تکرار نجومی اتفاق می­افتد، زمان واقعی این تکرارپذیری حتی برای هر ماهواره متفاوت است. در این نوشتار، دوره تناوب تکرار مسیر زمینی میانگین، 23 ساعت و 55 دقیقه و 55 ثانیه برآورد و برای کاهش سطح نوفه سری­های زمانی جابه‌جایی نسبی استفاده شده است. با استفاده از این دوره تناوب، نوفه‌های با بسامد کمتر از 01/0  هرتز در موقعیت­های آهنگ بالای GPS به گونه‌ قابل توجهی کاهش می­یابند. افزون بر این، با جایگزینی روش مطلق تعیین موقعیت با روش نسبی در این نوشتار، بزرگی جابه‌جایی­های هم­لرزه­ قابل تشخیص به کمتر از 4 میلی‌متر در مؤلفه­های مسطحاتی و کمتر از 10 میلی‌متر در مؤلفه­­ ارتفاعی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

طبیبی، س.، 1389- بررسی قابلیت شبکه GPS نرخ بالای بین‌المللی در آشکارسازی زلزله‌های بزرگ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
طبیبی، س.، مشهدی حسینعلی، م.، جمور، ی.، 1391- تعیین نوسانات هم‌لرزه پوسته زمین با بهره‌گیری از داده‌های آهنگ بالای GPS ، مطالعه موردی: زمین‌لرزه سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین، شماره 83، بهار 91، سال بیست و یکم، ص. 97 تا 102 .
 
 
 
 
References
Agnew, D. C. & Larson, K. M., 2006- Finding the repeat times of the GPS constellation, GPS Solutions, 10 (4), doi:10.1007/s10291-006-0038-4.
Bock, Y., Prawirodirdjo, L. & Melbourne, T. I., 2004- Detection of arbitrarily large dynamic ground motions with a dense high-rate GPS network. Geophys Res Lett. 31:L06604. doi:10.1029/2003GL019150.
Chen, G., 1998- GPS kinematic positioning for the airborne laser altimetry at Long Valley, Ph.D. dissertation,  Department of Earth Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology.
Choi, K., Bilich, A., Larson, K. M. & Axelrad, P., 2004- Modifed Sidereal Filtering: Implications for high-rate GPS positioning, Geophysical Research Letters, 31, L22608, doi:10.1029/2004GL021621.
Elosegui, P., Davis, J. L., Jaldehag, R. T. K., Johansson, J. M., Niell, A. E. & Shapiro, I.I., 1995- Geodesy using the Global Positioning System: the effects of signal scattering on estimates of site position, J. Geophys. Res., 100, 9921–9934.
Genrich, J. F. & Bock, Y., 1992- Rapid resolution of crustal motion at short ranges with the Global Positioning System, Journal of Geophysical Research, 97, 3261-3269.
Herring, T. A., 2010- TRACK GPS kinematic positioning program, version 1.21,Department of Earth Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology.  
Herring, T. A., King, R. W. & McClusky, S. C., 2009- GAMIT Reference Manual, Department of Earth Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology.
IGS, 2004, 2001, 2002- Annual Report. Pasadena, Jet Propulsion Laborarory.
Ji, C., Larson, K. M., Tan, Y., Hudnut, K. W. & Choi, K., 2004- Slip history of the 2003 San Simeon earthquake constrained by combining 1-hz GPS, strong motion, and tele-seismic data, Geophysical Research Letters, 31, L17608, doi:10.1029/2004GL020448.
Nikolaidis, R. M., Bock, Y., de Jonge, P. J., Shearer, P., Agnew, D. C. & Van Domselaar, M., 2001- Seismic wave observations with the Global Positioning System, Journal of Geophysical Research, 106 , 21,897-21,916.
Park, K. D., Nerem, R. S., Schenewerk, M. S. & Davis, J. L., 2004- Site-specific multipath characteristics of global IGS and CORS GPS sites, J. Geod., 77, 799–803.
Seeber, G., 2003- Satellite geodesy : foundations methods and applications, Berlin, New York, Walter de Gruyter, ISBN: 3110175495, Pages 589.
Seeber, G., Menge, F., Volksen, C., Wubbena, G. & Schmitz, M., 1997- "Precise GPS positioning improvements by reducing antenna and site dependent effects", paper presented at IAG Symposium No. 115, Int. Assoc. of Geod., Rio de Janeiro, Brazil.            
Wubbena, G., Menge, F., Schmitz, M. Seeber, G. & Volksen, C., 1996- A New Approach for Field Calibration of Absolute Antenna Phase Center Variations, Proceedings of ION GPS-96, 9th International Technical Meeting, September 10-17, Kansas City, Missouri, USA.