نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

2 سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران.

چکیده

به‌طور معمول خسارت‌های ناشی از فرونشست‌ها و شکاف‌های زمین،  همچون تخریب سیستم‌های آبیاری و خاک‌های حاصلخیز کشاورزى، رشد چاه‌ها، آسیب به سازه‌ها و ایجاد اختلال در خطوط آبرسانی، گاز و فاضلاب، ترمیم‌ناپذیر، پر هزینه و مخرب  هستند. یکی از مناطقی که در ایران با سرعت فرونشست قابل توجهی روبروست، محدوده دشت یزد-  اردکان است که بر اساس مشاهدات تصاویر راداری، نرخ بیشینه فرونشست در این منطقه حدود 12 سانتی‌متر در سال است. بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که این فرونشست در اثر استخراج آب‌های زیرزمینی است که این بهره‌برداری از منابع زیرزمینی، بیش از مقداری است که با بارندگی‌های منطقه جبران شود. با توجه به نرخ قابل توجه فرونشست و آسیب‌هایی که این فرونشست در سازه‌های محل ایجاد می‌کند، مدیریت صحیح استخراج آب زیرزمینی امری ضروری به نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
اسلامی‌زاده، ع.، زارع مهرجردی، ا. ع. و  سامانی‌راد، ش.، 1386- بررسی پدیده نشست زمین و شکستگی‌های موجود در منطقه رستاق جنوب میبد، همایش ملی معدن، اسفندماه،  دانشگاه آزاد اسلامی بافق 
آمیغ‌پی، م.، عربی، س.، طالبی، ع. و جمور، ی.، 1386- بررسی مناطق فرونشست ایران بر اساس داده‌های ترازیابی، همایش ژئوماتیک 86، اردیبهشت ماه، تهران، ایران.
عالمی، ا.، 1381- بررسی علل نشست زمین در دشت یزد- اردکان، سومین همایش بین‌المللی همایش ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، آذر ماه، پژوهشگاه نیرو، ایران، تهران.
گروه زمین‌شناسى مهندسى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنی کشور، 1383-  فرونشست و پیامدهای نامطلوب آن در ایران وجهان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، بهمن ماه.
 
 
References
Amighpey, M. & Jamoor, Y., 2007- Studying Yazd subsidence in central Iran by radar interferometry and precise leveling, esa category-1 proposal, http://eopi.esa.int 
Amighpey, M., Mousavi, Z., Nankali, H., Arabi, S., Sedighi, M. & Hosseini, S., 2008- Studying subsidence in Iran with leveling and permanent GPS observations,egu.
Amighpey, M., Vosooghi, B. & Dehghani, M., 2009- Earth surface deformation analysis of 2005 Qeshm earthquake based on three dimensional displacement field of derived from radar imagery measurements , International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, February.
Berardino, P., Fornaro, G., Lanari, R. & Sansosti, E., 2002- Geoscience and Remote Sensing, A new algorithm for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR interferograms, IEEE Transactions on Volume 40, Issue 11, Nov 2002 Page(s): 2375 – 2383 ,doi: 10.1109/TGRS. 803792
Funning, Gareth J., Parsons, B., Wright, T., Jackson, James A., Fielding, Eric J., 2005- Surface displacements and source parameters of the 2003 Bam (Iran) earthquake from Envisat advanced synthetic aperture radar imagery , JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 110, B09406, doi:10.1029/2004JB003338.
Massonnet, D. & Feigl, K., 1998- radar interferometry and its application to changes in the earths surface, Reviews of Geophysics, pages 441-500, 36, 4 /November.
Motagh, M., Djamour, Y., Walter, T. R., Wetzel, H. U., Zschau, J. & Arabi, S., 2007- Land subsidence in Mashhad Valley, northeast Iran; results from InSAR, levelling and GPS, Geophys. J. Int., 168(2), 518–526.
Singhroy, V., Couture, R., Molch, K. & Poncos, V., 2006- InSAR Monitoring of Post-Landslide Activity , Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2006. IEEE International Conference on Volume , Issue , July 31 2006-Aug. 4 2006 Page(s):1635 – 1638,Digital Object Identifier   10.1109/IGARSS.2006.422