دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 1-244 
4. تحلیل ساختاری پهنه گسلی لاهیجان- البرز باختری

صفحه 13-18

10.22071/gsj.2013.53636

حجت اله صفری؛ محمدرضا قاسمی؛ مریم آق‌آتابای؛ رعنا رضوی پش


12. تأثیر واحد نمکی سازند سرخ زیرین روی ساختارهای جنوب البرز مرکزی "روش مدل‌سازی فیزیکی

صفحه 87-98

10.22071/gsj.2017.53676

محسن رویتوند؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ سید احمد آقاحسینی


20. هندسه و سازوکار گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز

صفحه 175-186

10.22071/gsj.2013.53691

آرمان هروی؛ حمید نظری؛ علی‌رضا شهیدی؛ مرتضی طالبیان