بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد(حوضه فلیشی شرق ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22071/gsj.2017.70059.1001

چکیده

در منطقه نصرت‌آباد در 105 کیلومتری شمال غرب زاهدان کنگلومرایی با سن الیگو- میوسن قرار دارد که از واحدهای سنگ چینه نگاری حوضه فلیشی شرق ایران است. رسوبات این کنگلومرا، رودخانه‌ای از نوع بریده‌بریده است که با یک دگرشیبی با زاویه تقریباً 30 درجه روی نهشته‌های ماسه سنگی- شیلی ائوسن قرارگرفته است . ضخامت اندازه‌گیری شده از این واحد 2650متر بوده واندازه قطعات و قلوه‌های این کنگلومرا، درشت، متوسط و ریزدانه بوده و اغلب با میان لایه‌های ماسه‌سنگی، سیلتستونی و مادستونی همراه است. شواهد صحرایی همچون ایمبریکاسیون، لایه‌بندی مورب، مسطح و عدسی شکل و ساخت‌های کنده‌شده و پرشده منشا رودخانه ای این کنگلومرا را اثبات می نمایند. با توجه به نوع جنس قلوه‌های این کنگلومرا و عدم تجانس آن‌ها با رخساره‌های فلیشی سوچر زون سیستان، به نظر می‌رسد این واحد کنگلومرایی عمدتاً از سمت غرب (حاشیه لوت )تغذیه‌ شده است. فسیل‌های موجود در قلوه‌های آهکی این کنگلومرا غالباً خانواده اربیتولین، آلوئولین، نومولیت، ملیولیده و … می‌باشد با توجه به محتویات فسیلی قلوه‌ها، سن این کنگلومرا از ائوسن جوانتر است. از طرفی چون توسط کنگلومرای پلیوسن- پلیوستوسن پوشیده می‌شود، می‌توان سن این کنگلومرا را الیگو- میوسن در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and nomenclature of sandstone-conglomerate unit in the Nosrat-Abad area, northwest of Zahedan

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Bakhshi mohebbi 1
  • Ali asghar Moridi farimani 1
  • Reza Moezzi nasab 2
1 Sistan and Baluchestan University
2 Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Among the sedimentary units of the east flysch basin in the Nosrat-Abad area, where in the 105km northwest of Zahedan, there is a sandstone-conglomerate unit with an Oligo-Miocene age. The depositional environment of this deposit was fluvial which has been morphologically dissected in several portions; this unit covers the Eocene sandstone-shale deposits by an angular unconformity about 30 degrees. The measured thickness is about 2650 meters. The composed particles and pebbles are in various grain size. On the other hand, sandstone, siltstone, and mudstone accompany the conglomerate unit. Field observations document the unit was formed in a fluvial depositional environment. Imbrication and cross, smooth, and lens-shaped bedding are the main recognizable sedimentary structures. Moreover, the caved and filled structure are seen. Note that there is difference between the lithology of the pebbles in the conglomerate and the rocks composing the flysch zone, the pebbles could be originated from the west side, where in the Lut block. The recognized fossils from limestone pebbles are belong to the families such as Orbitolina, Alveolina, Nummulite, and Miliolid, consequently, the age of conglomerate-sandstone unit must be younger than Eocene and cover by Conglomarate Quaternary probably could be Oilgo-Miocene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nosrat-Abad
  • East Iran- Braided
  • Sistan suture zone
  • Flysch