به کار‌گیری سیستم اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی پتانسیل گسترش کارست‌سنگ‌های کربناتی زاگرس بر پایه عامل‌های آب‎زمین‎شناختی و اقلیمی

بابک ابراهیمی؛ عبداله سیف

دوره 25، شماره 98 ، اسفند 1394، ، صفحه 333-348

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41233

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی پتانسیل گسترش کارست در کربنات‌های رخنمون شده ناحیه زاگرس انجام شده است. در این پژوهش گسترش کارستی شدن واحدهای آهکی منطقه زاگرس با توجه به  نقش عوامل مؤثر در توسعه کارست، ارزیابی شده است. مهم‌ترین عامل‌های در نظر گرفته شده، عامل‌هایی است که White (1988) آنها را در قالب 3 نیروی پیشبرنده فیزیکی، شیمیایی و وضعیت ...  بیشتر

تأثیر گسل جوان زاگرس بر شکل گیری دریاچه های کواترنری مطالعه موردی: کهن دریاچه های زاینده رود، کاکلستان و ازنا

رسول شریفی نجف آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف

دوره 21، شماره 82 ، اسفند 1390، ، صفحه 187-194

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54455

چکیده
    یکی از موضوعات مهم دربارة رشته کوه زاگرس، ناهماهنگی بین برخی ازآبراهه­ها و ساختار زمین­شناسی آن است. این موضوع در مورد شبکه آبراهه­های زاینده­رود به یکی از بحث برانگیزترین مباحث تبدیل شده، به گونه­ای که در این باره سه فرضیه متفاوت عنوان شده است. برای رفع این اختلاف نظرها و رسیدن به یک نتیجه­گیری کلی، این حوضه و دو حوضه ...  بیشتر