مراحل دریافت، داوری و چاپ مقالات فصلنامه علوم زمین:

-        مدارک لازم و استاندارد (فرم تعارض منافع، فرم تهعدنامه، گواهی مشابهت یابی، رسید پرداخت هزینه ارسال) برای ارسال مقاله بر اساس آیین نگارش در سایت http://www.gsjournal.ir  توسط نویسندگان آپلود گردد. فرم تأییدیه از تمامی نویسندگان و فرم نوآوری مقاله همراه با مقاله الزامی می باشد. همچنین مبلغ 100000 تومان جهت ارسال مقاله دریافت می گردد که اصل فیش واریزی بایستی ارسال شود.

-        با توجه به این که امکان تغییر در ترتیب و مشخصات نویسندگان، حذف و یا اضافه نمودن نام نویسندگان پس از ثبت مقاله وجود ندارد لطفا" مشخصات نویسندگان، محل کار، ترتیب نویسندگان با دقت و مطابق با آیین نگارش و آیین نامه‌های دانشگاه مربوطه در سایت ثبت گردد. مکاتبه دفتر فصلنامه و پیگیری مقالات فقط با نویسنده مسئول و از طریق ایمیل فصلنامه امکانپذیر خواهد بود.

مقالات پس تأیید توسط سردبیر و  شورای فصلنامه علوم زمین مراحل زیر را طی می کنند:

-         عدم پذیرش مقاله به دلیل قرار نگرفتن در اولویت پذیرش مقاله (حتی مقاله‌ای ممکن است به دلیل عدم رعایت ضوابت و شرایط نشریه به نویسنده بازگردانده شده و از دریافت آن امتناع شود)

-         پیشنهاد برای ارسال و بررسی به مجله دیگر

-         ارسال به دو یا سه داور

زمان تا اولین اقدام 1 روز می باشد. زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز می باشد.

فرایند داوری مقالات در مجله علوم زمین دوسو-ناشناس می باشد.

داوران محترم از طریق سایت مقالات را دریافت و بررسی می کنند و طولانی‌ترین مرحله بررسی مقاله این مرحله می باشد. از زمان دریافت تا پذیرش مقاله بین 4 تا 8 ماه زمان طول خواهد کشید که شامل داور اولیه و داوری مجدد است. در داوری اولیه مقاله برای 2 یا 3 داور ارسال خواهد شد سپس نظرات جمع بندی شده و برای نویسند ارسال می گردد. در داوری مجدد  (1 داور) یکی از داوران مرحله قبل می باشد که بیشترین ایراد را به مقاله گرفته است. بنابراین مقاله تا تأیید نظر نهایی یکی از داوران انتخاب شده در مرحله اول برای انجام اصلاحات توسط نویسنده ادامه خواهد یافت.

در مرحله داوری احتمالات زیر وجود خواهد داشت:

-         نظر هر دو داور منفی باشد (عدم پذیرش مقاله)

-         نظر هر دو داور مثبت باشد (پذیرش مقاله)

-         نظرات داوران متفاوت باشد، که برای داور سوم جهت جمع بندی ارسال خواهد شد:

-         ارسال نظر داوران همراه با اصلاحات اساسی

-         ارسال نظر داوران همراه با اصلاحات یا جزئی

-       هیچکدام از داوران ارسالی پاسخگو نباشند که در این صورت تعداد حداقل داوران 4 داور خواهد بود. (عدم پذیرش مقاله به دلیل این که هیچکدام یک از داوران موافقت نکرده اند که داوری کنند).

-      ارسال فایل مقاله اصلاح شده به صورت هایلایت شده همراه با فایل پاسخ به سوالات داوران به صورت بند به بند توسط نویسنده بسیار مهم و ضروری می باشد.

-         پس از تأیید پذیرش از سوی سردبیر و ارسال فایل پذیرش از طریق سایت مقاله ثبت شده بر اساس تاریخ پذیرش در لیست نوبت چاپ مجله قرار خواهد گرفت. مدت زمان انتظار برای چاپ مقالات تقریباً 9 ماه خواهد بود.

-         هنگام پذیرش نویسندگان محترم اصل رسید مبلغ 200000 تومان به فصلنامه ارسال می گردد و فایل مقاله و تصایر آن در سایت بارگزاری می‌شود.

-         فایل مقاله پس از ویرایش نگارشی، صفحه آرایی شده  و پس از تایید پیش چاپ آن توسط نویسنده مسئول در سایت بارگزاری خواهد شد.