نویسنده = حسین تقی‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی سیال‌های کانه‌زا با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن – هیدروژن در کانسار مس پورفیری بندر هنزا

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 53-64

10.22071/gsj.2015.41676

آیدا محبی؛ اردشیر هزارخانی؛ مهرداد بهزادی؛ حسن میرنژاد؛ حسین تقی‌زاده


2. رهیافت‌های فلززایی و اکتشافی از داده‌های ایزوتوپی رنیم (Re) و اُسمیم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 245-252

10.22071/gsj.2014.43586

سارا لعلی‌فاز؛ بهنام شفیعی؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی‌زاده


3. پراکندگی رنیوم و عوامل کنترل‌کننده آن در انواع مولیبدنیت کانسارهای مس پورفیری کرمان

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 143-154

10.22071/gsj.2012.54079

بهنام شفیعی؛ سارا لعلی فاز؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی‌زاده؛ مرضیه حسینی؛ ریان مَسور