مدل آماری برای برآورد ویژگی‎های مکانیکی نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در چرخه‌های یخبندان

امین جمشیدی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه‌چیان

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 37-46

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42147

چکیده
  در مناطق سردسیر، چرخه‌های یخبندان یکی از مهم‎ترین عوامل تأثیرگذار روی ویژگی‎های مکانیکی و در نتیجه دوام سنگ‌ها هستند. مقاومت فشاری تک‌محوری، کششی برزیلی و سرعت موج P از ویژگی‎های مکانیکی مهم به کار برده شده در ارزیابی دوام سنگ‌ها در این مناطق هستند. از آنجایی که تعیین این ویژگی‎ها در طی آزمایش‌ یخبندان بسیار وقت‎گیر و طاقت‌فرساست ...  بیشتر