اثر محل دفن زباله شهرستان داراب بر آلودگی آب‌های زیرزمینی

صغری بهرامی؛ عزت‌اله رییسی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 151-156

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42185

چکیده
  سازند‌های کارستی آسماری- جهرم به‌طور وسیعی در شهرستان داراب رخنمون دارند. محل دفن فعلی پسماند‌های شهر داراب روی آبرفت های گراولی- ماسه‌ای قرار دارد که این آبرفت‌ها با ستبرای چند متر روی سازند کارستی آسماری واقع شده‌ است. هدف این مقاله بررسی اثر محل دفن زباله شهرستان داراب بر‌روی کیفیت آب‌های زیر‌‌زمینی است. 10 حلقه چاه کارستی ...  بیشتر