چینه شناسی و فسیل شناسی
چینه‌نگاری زیستی و سکانسی نهشته‌های گوادالوپین سازند دالان در شرق کمان قطر- فارس، خلیج فارس

فاطمه رضوان نیا؛ حسین مصدق؛ بیژن بیرانوند؛ وحید توکلی؛ گالینا نستل؛ احمد یحیایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2024.417435.2116

چکیده
  سازند دالان از مهمترین مخازن کربناته گاز در حوضه‌های رسوبی زاگرس و خلیج فارس است. بررسی زیست چینه‌ای، ریز رخساره‌ ای، چینه نگاری سنگی و سکانسی توالی‌های کربناته-تبخیری دو عضو متعلق به سری گوادالوپین این سازند ( عضودالان پایینی و نار ) در چهار چاه A E ,D, و G واقع در شرق کمان قطر-فارس در خلیج فارس، با مطالعه 340 مقطع نازک تهیه شده از خرده‌های ...  بیشتر

رسوب شناسی
بازسازی تغییرات دیرینه اقلیمی جیرفت در طول هولوسن پسین

علیرضا واعظی؛ وحید توکلی؛ عبدالمجید نادری‌بنی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.366231.2035

چکیده
  در مطالعه حاضر به منظور بازسازی تغییرات دیرینه محیطی و اقلیمی جیرفت در طول 4000 سال گذشته، به بررسی شواهد متعدد رسوب‌شناسی و بیوژئوشیمی بر روی یک مغزه رسوبی پرداخته شده است. در حدود 3950 سال پیش از حاضر مقادیر پایین Si/Al ،Ti/Al،  C/N و CPI به همراه مقادیر بالای δ13COM و Paq می‌تواند شواهدی از یک دوره مرطوب در جیرفت باشد. شواهد حاکی از کاهش ...  بیشتر

رسوب شناسی
کاربرد ریخت شناسی و توزیع عناصر نگاره گاما در بررسی شرایط محیطی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری، میدان کارون

سمیرا اکبرزاده؛ عبدالحسین امینی؛ وحید توکلی؛ خسرو حیدری

دوره 29، شماره 116 ، شهریور 1399، ، صفحه 193-202

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.158266.1572

چکیده
  سازند آسماری به سن الیگو- میوسن یکی از مهم‌ترین سنگ‌های مخزن در میدان‌های نفتی فروافتادگی دزفول به‌ شمار می‌آید. این مطالعه به تفسیر محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در میدان کارون با استفاده از تغییرات ریزرخساره‌ها، تغییر در ریخت‌شناسی نگاره گاما و تغییر در غلظت عناصر توریم، پتاسیم و اورانیوم نگاره طیف‌سنج اشعه ...  بیشتر