زمین لغزه عظیم جیرفت: معرفی، نشانه ها و وی‍‍ژگی ها

احمد عباس نژاد

دوره 21، شماره 83 ، خرداد 1391، ، صفحه 41-48

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54514

چکیده
  زمین­لغزه عظیم و پیش از تاریخ جیرفت با مساحت حدود 53 کیلومتر مربع،  در فاصله 35 کیلومتری شمال باختر شهر جیرفت و مجاور سد جیرفت، در محدوده­ای با مختصات َ45 و°28 تا َ53 وْ°28 عرض شمالی وَ20 و°57 تا َ30 و°57 طول خاوری قرار دارد. این زمین­لغزه که بر اثر حرکت توده­ای از سنگ ­آهک­های ریفی بخش بالایی سازند قم با شیب °6، حجم 8 کیلومتر ...  بیشتر