کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S

ملیحه اسماعیلی؛ محمد لطفی؛ نیما نظافتی

دوره 28، شماره 110 ، اسفند 1397، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.84248

چکیده
  کانسار مس خلیفه‌لو (جنوب خاوری زنجان) یک نمونه از ذخایر رگه‌ای با میزبان آتشفشانی است که در زون متالوژنی طارم و در البرز باختری (شمال باختر ایران) واقع شده است. زون طارم به‌طور عمده از نهشته‌های آتشفشانی و ولکانوکلاستیک  سازند کرج ( ائوسن آغازی تا میانی) تشکیل شده است. از نظر موقعیت چینه‌شناسی سازند کرج به دو عضو کردکند و آمند تقسیم ...  بیشتر

کانسار خلیفه‌لو: کانی‌زایی مس- طلای اپی‌ترمال سولفیداسیون بالا (High-Sulfidation) در پهنه ماگمایی طارم، شمال خرمدره

محمدرضا حسین‎زاده؛ سجاد مغفوری؛ محسن موید؛ امیر رحمانی

دوره 25، شماره 99 ، خرداد 1395، ، صفحه 179-194

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.40910

چکیده
  کانسار مس- طلای خلیفه‌لو در 7 کیلومتری شمال خرمدره، در بخش مرکزی پهنه ماگمایی طارم جای گرفته است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در محدوه کانسار شامل واحدهای آتشفشانی، نیمه‎آتشفشانی و نفوذی است که در ارتباط با زمین‎ساخت و فعالیت ماگمایی ائوسن جایگزین شده‌اند. شروع رخدادهای آتشفشانی با حجم گسترده‌ای از گدازه‌های آندزیتی- تراکی آندزیتی ...  بیشتر