زمین‌شیمی و کانی‌شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان‌غربی

صمد علیپور؛ سیده نسرین موسوی؛ یوسف رحیم سوری

دوره 24، 95- سنگ و کانی ، خرداد 1394، ، صفحه 341-354

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42469

چکیده
  نهشته لاتریتی قرالی در 20 کیلومتری باختر شهر بوکان، جنوب استان آذربایجان‌غربی قرار دارد. هشت رخنمون بررسی‌شده در منطقه قرالی به صورت چینه‌سان در دولومیت‌ها و آهک‌های سازند روته گسترش یافته‌اند. از نظر کانه‌نگاری نمونه‌های بررسی‌شده دارای بافت‌های دانه پراکنده، رگچه‌ای، سوزنی، اسفنجی، جانشینی، جریانی و کاتاکلاستیک هستند. ...  بیشتر