نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

5 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

When a tunnel passes through weak soil with different conditions, or there is a thin layer of soil on top of the tunnel, the mass of soil or rock must be stabilized. In addition, an excavation method must be chosen and applied in order to control the amount of subsidence and convergence which are among the most significant factors in excavation a tunnel especially in urban area, since the soil between the tunnel and the ground moves due to changes in the shape of the tunnel through excavation, and progression of these movements toward the ground is manifested in subsidence of the surface structures. Therefore, in order to choose an excavation method based on the conditions of the project site, providing a decision-making model is essential. The ultimate goal is to select the most suitable subway tunnel excavation method among all available alternatives based on some determining criteria for Isfahan subway tunnel (Line 1). These criteria along with Multi-Criteria Decision Making (MCDM) models helped prioritize suitable alternatives. This model was designed based on technical, financial, executive, social, political and geo-mechanical features of the research site each of which subsumes a number of criteria. On the one hand, alternatives include Open Shield (full face) method, Slurry method, NATM method and excavate twin tunnel with TBM method which are used in the model. Finally, alternative D (excavate twin tunnel with TBM method) was selected as the best alternative of the site in both AHP(D=0.225) and TOPSIS(D=0.676391).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Altuzarra, A., 2004- Monero Jimenez, J.M. & Salvador, M., Searching for consensus In AHP-Group decision making.
Bascetin, A., 2007- A decision support System using analytical hierarchy process (AHP) for the optimal environmental reclamation of an open pit mine, Environmental Geology, vol 52, pp 663-672.
Hwang, C. L. and Yoon, K. P., 1981- Multiple Attribute Decision Making: Methods and Application. New York: Springer.
Saaty, T. L., 1980- The Analytical Hierarchy Process, McGraw Hill publication, New York.
Saaty, T. L., 1990- How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, Vol 48, pp 9-26.
Saaty, T. L., 2000- Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the analytic hierarchy process. RWS Publications.
Yavuz, M., Iphar, M. and Once, G., 2008- The Optimum Support Design Selection By Using AHP Method For The Main Haulage Road In WLC Tuncbilek Colliery, Tunnelling and Underground Space Technology 23, 111- 119.
Yoon, K. P. and Hwang C. L., 1995- Multiple Attribute Decision Making, Sage Publication, Thousand Oaks, CA.