نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه نفت و معدن ، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

10.22071/gsj.2023.384172.2061

چکیده

در این تحقیق، بازیابی عناصر نادر خاکی از باطله واحد فرآوری سنگ آهن آپاتیتی معدن مروارید زنجان که از ماگمای کوارتز مونزونیتی مرتبط با بسته شدن نئوتتیس منشاء ‌گرفته با استفاده از اسید های نیتریک، کلریدریک و سولفوریک بررسی شده است. در باطله ها، کانی‌ها ی مگنتیت، آپاتیت و مونازیت حاوی عناصر نادرخاکی Ce، La، Nd، Y هستند. در استفاده از اسید سولفوریک، علاوه بر روش لیچینگ، از روش هضم اسیدی نیز در دمای0C 200 استفاده و در نتیجه، بازیابی مجموع عناصر نادر خاکی از 40.23% به 61.21% افزایش یافت. بیشترین بازیابی عناصر نادر خاکی از اسید کلریدریک تحت شرایط بهینه، 60.57% و در حضور اسید نیتریک برابر با 51.9% حاصل شد. علی رغم نیاز به دمای 200 درجه سانتی گراد در هضم با اسید سولفوریک، به علت باریابی بیشتر در این شرایط و قیمت کمتر اسید سولفوریک، انجام این روش برای استحصال عناصر نادرخاکی از باطله ها پیشنهاد می گردد. استفاده از این روش اقتصادی در بازیابی عناصر نادرخاکی همراه با بازیابی آهن موجود در باطله ها، ضمن کاهش مشکلات زیست محیطی به ایجاد ارزش افزوده و اقتصادی تر شدن این معادن کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات