نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس؛ گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

میدان گازی کیش یکی از بزرگ‌ترین میادین گازی جهان و شامل دو سنگ مخزن گازی، سازند کنگان (تریاس پیشین) و دالان (پرمین پسین) در حوضه رسوبی زاگرس است. در این مطالعه سازند کنگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش افزون بر مطالعه با استفاده از داده‌های خام حاصل از چاه‌نگاری یک حلقه چاه حفاری شده از کل گستره میدان و با استفاده از روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی (Probabilistic) ویژگی‌های پتروفیزیکی سازند کنگان (حجم شیل، نوع سنگ‎شناسی، تخلخل و اشباع آب)، مورد ارزیابی قرار گرفته است و از روش آمار و احتمالات برای تفسیر نمودارها به کمک مدل چند کانیایی ماژول مولتی مین نرم‌افزار (Multimin) بهره‌گیری شده است. بر پایه نتایج این ارزیابی و استفاده از کراس پلات‌های تعیین کننده سنگ‎شناسی و چارت‎های استاندارد شلومبرژره، سنگ‎شناسی چیره چاه مورد مطالعه کلسیت، دولومیت، مقادیری انیدریت و مقدار کمی شیل، تشخیص داده شده است. هدف نهایی از ارزیابی پتروفیزیکی در مطالعات هیدروکربوری میدان گازی کیش تهیه ورودی مناسب به مدل استاتیک مخزن است. برای مطالعه دقیق‎تر، این سازند به دو بخش K1 و K2 تقسیم شد. در مجموع حجم شیل محاسبه شده در این چاه پایین  و در K2 کمتر است. این موضوع را می‌توان دلیل بر برابر بودن تخلخل موثر در بیشتر نقاط چاه دانست.

کلیدواژه‌ها