نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

تقریباً یک سوم کوتاه‌‎شدگی ایران در اثر همگرایی صفحات اوراسیا و عربی درکمربند چین‌خورده و رانده شده زاگرس رخ می‌دهد که یکی از فعال‌ترین  مناطق برخورد قاره‌ای جهان از دید لرزه‌خیزی است. نصب شبکه لرزه‌نگاری موقت با 32 لرزه‌نگار سه‌مؤلفه‌ای در منطقه شمال بندرعباس در استان هرمزگان به مدت حدود سه ماه و نیم،  داده‌های مناسبی را برای مطالعه ساختار بالایی پوسته در خاوری‌ترین بخش زاگرس به روش توموگرافی محلی فراهم آورد. مدل سرعتی سه بعدی به ‌دست آمده بر پایه وارون‎سازی زمان سیر فاز P، بیانگر روراندگی بخش‌های شمالی به سوی جنوب باختر است که می‌تواند نشان‌دهنده راندگی پوسته صفحه عربی به زیر ایران مرکزی باشد. همچنین در بخش خاوری منطقه مورد مطالعه، ناحیه کم سرعتی دیده می‌شود که می‌تواند با پهنه گسلی زندان- میناب- پالامی در ارتباط باشد.

کلیدواژه‌ها