سخن سردبیر

چکیده

دوستان و یاران گرامی فصلنامه علوم زمین توجه دارند که از طریق این فصلنامه هر از چند گاهی با اطلاع رسانی‌های لازم و به موقع بعضی مطالب را که در ارتباط با مسائل روز فصلنامه می‌باشد، مانند تغییر روش‌های ضروری و یا شرایط جدید در تهیه، ارسال، تنظیم و داوری مقالات و حتی پیشنهادها و انتقادهای سازنده تان را در همین صفحه سخن سردبیر به آگاهیتان رسانده و می‌رسانیم.
به عنوان نمونه چندی پیش مقاله‌ای برای ما ارسال شد که بدون کم و کاست ترجمه یک مقاله چاپ شده خارجی بود که توسط داور محترم، اصل مقاله نیز ضمیمه گردیده بود. برای جلوگیری از این رفتارها، تلاش خواهد شد با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب، تا حد امکان چنین مواردی مشخص شوند که در این صورت، مطابق دستورالعمل اصول اخلاقی نشریات (COPE) با آنها رفتار خواهد شد. بر پایه این موارد، اصول اخلاقی نشریه پایه ریزی و تدوین گردیده و در سایت فصلنامه در بخش مزبور درج شده است. از این پس هر نویسنده هنگام ارسال مقاله پیش از ارسال فرم‌های مربوطه و مقاله که مطابق با آیین نگارش فصلنامه می‌باشد، بایستی این بخش را مطالعه نموده و متعهد گردد که آن را ملاحظه نموده و پذیرفته است و در صورت بروز هر گونه مشکلی، مطابق آن با مؤلف برخورد خواهد شد.
به همین جهت لازم دیدیم در سخن سردبیر این شماره نیز بعضی رویدادهایی که اطلاع رسانیشان ضروری می‌نمود اعلام نماییم.
1-  با تلاش‌های صورت گرفته و به منظور سهولت در ارتباط با تماس و تحویل مقالات به دفتر فصلنامه به آگاهی می‌رسانیم از این پس تماس با فصلنامه برای انجام هر کاری فقط از طریق سایت فصلنامه و یا ایمیل آن امکان‌پذیر می‌باشد.
2-  تعداد مجاز مقالاتی که هر فرد و مشارکین همراه، قادر به ارائه به دفتر فصلنامه و چاپ آن در  یک سال خواهد بود، حداکثر 2 مقاله می‌باشد. به این معنی که مقاله دهنده می‌تواند از نام مشارکت کننده اعم از نویسنده اصلی مقاله یا نویسنده همراه، فقط در دو مقاله در سال شرکت داشته باشند و استفاده بیش از دو بار عملاً باعث کنارگذاشتن مقاله خواهد شد.
3-     هزینه‌های جاری برای هر مقاله از مرحله تحویل به دفتر فصلنامه تا انتهای داوری وصفحه آرایی به صورتی است که هزینه ارسال و دریافت مقاله توسط فصلنامه 500،000 ریال و هزینه صفحه آرایی و اختصاص کد DOI برای هر مقاله پس از پذیرش،1500000ریال (در مجموع 000،000 ، 2ریال) خواهد بود. لازم به ذکر است هزینه ارسال اولیه پس از دریافت مقاله توسط دفتر فصلنامه در صورت مردود شدن چه توسط داوران و چه توسط هیأت تحریریه و گروه مشاوران داوری به نویسنده مسترد نخواهد شد.
4-  با کوشش‌های بی‌وقفه و پی‌گیری‌های مستمر اعضای هیأت تحریریه و دفتر نشریه، فصلنامه موفق به دریافت کد ناشر برای سازمان زمین‌شناسی و کد (Digital object identifier) DOI برای تمامی مقالات (از شماره 101 پائیز 95) گردیده و خوشوقتیم که به اطلاع برسانیم که از این پس با استفاده از امکانات سایت جدید، دریافت، داوری و پذیرش مقالات تنها از طریق سامانه مزبور و به صورت آنلاین انجام می‌گیرد.
 
 
یکبار دیگر با شما عزیزان تجدید عهد نموده و دستتان را به گرمی می‌فشاریم.
والسلام

کلیدواژه‌ها